Osa 3: Työmuodon ulottuvuudet pakolaistyössä

Osassa 3 psykologian dosentti, psykoterapeutti Anu Castaneda kuvaa viittä erilaista työn tekemisen tapaa, joita on hyvä toteuttaa työskenneltäessä pakolaistaustaisten asiakkaiden kanssa. Mitä tarkoittaa kulttuurisensitiivinen työote ja kulttuurinen kompetenssi? Kenen tehtävänä on edistää pakolaisen kotoutumista? Mitkä ammattiryhmät tukevat asiakkaidensa mielenterveyttä? Miksi on tärkeää tehdä työtä erityisen joustavasti, kokonaisvaltaisesti, moniammatillisesti ja ohjaavasti? Mitä tarkoittaa yhdenvertaisuutta korostava työote? Miten voidaan edistää syrjimättömyyttä?

YHTEISTYÖSSÄ

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) logo

Kuvahaun tulos haulle työ ja elinkeinoministeriö