Vankilan perheosasto (THL)

Vankilan perheosasto on ainutlaatuinen Suomessa. Perheosasto on lastensuojeluyksikkö vankilan sisällä. Lastensuojelu voi sijoittaa sinne alle 2-vuotiaan lapsen vanhempansa kanssa vanhemman vankeusrangaistuksen ajaksi. Sijoitus voi jatkua, kunnes lapsi täyttää kolme vuotta. Perheosastolle voi tulla myös raskauden aikana. Vankilan perheosastolla on 10 paikkaa vankeusvangeille Vanajan avovankilassa ja kaksi paikkaa Hämeenlinnan vankilassa tutkintavangeille.

Lapsen sijoittaminen vankilan perheosastolle on maksutonta.

Perheosastolla työskentelee kahdeksan työntekijän tiimi, johon kuuluu perhetyöntekijöitä ja -ohjaajia sekä vastaava ohjaaja ja lähijohtaja. Perheosasto on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alainen lastensuojeluyksikkö, ja sen toiminta käynnistyi vuonna 2010. Sen toiminnasta vastaa Kanta-Hämeen ensi- ja turvakoti ry.

Vankilan perheosasto Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisuudessa

Vankilan perheosasto on perustettu vuonna 2010. Vuoden 2011 alusta vankilan perheosaston lastensuojelutoiminnan yleinen ohjaus, johto ja valvonta ovat kuuluneet Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL). Samalla valtion koulukoteja koskevat säännökset siirrettiin asetuksesta lakiin.

Koulukotikohtaisten johtokuntien sijaan valtion koulukodeilla ja vankilan perheosastolla on yksi yhteinen johtokunta, jonka THL asettaa neljän vuoden välein.

Tiedustelut asiaan liittyen

Yhteystiedot

Tekstin on laatinut Jaana Wikgren, Kanta-Hämeen ensi- ja turvakoti ry (2024)