THL:n neuvosto

THL:n neuvoston tehtävänä on edistää laitoksen toimintaa ja sen toimialaan kuuluvaa tieteellistä tutkimusta sekä edistää laitoksen ja sen sidosryhmien välistä yhteistyötä.  

Neuvoston jäsenet

Puheenjohtaja

 • Kati Myllymäki, lääkintöneuvos, asiantuntijalääkäri, Soste

Jäsenet

 • Riitta Aejmelaeus, budjettineuvos, Valtionvarainministeriö
 • Outi Antila, pääjohtaja, Kansaneläkelaitos
 • Johanna Arola, dekaani, Helsingin yliopisto
 • Sanna Aunesluoma, toimitusjohtaja, Lääketeollisuus
 • Johanna Buchert, pääjohtaja, Luonnonvarakeskus
 • Marina Erhola, hyvinvointialuejohtaja, Pirkanmaan hyvinvointialue    
 • Erja Heikkinen, johtaja, Opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Kimmo Kohvakka, pelastusylijohtaja, Sisäministeriö
 • Jouni Koski, rehtori, tj.,  Laurea Ammattikorkeakoulu
 • Timo Lankinen, alivaltiosihteeri, Valtioneuvoston kanslia    
 • Frank Martela, filosofi, Aalto-yliopisto
 • Veli-Mikko Niemi, kansliapäällikkö, Sosiaali- ja terveysministeriö
 • Jussi Pihlajamäki, dekaani, Itä-Suomen yliopisto UEF
 • Leena Räsänen, pääjohtaja, Ruokavirasto
 • Leif Schulman, pääjohtaja, Suomen ympäristökeskus
 • Kristiina Soots, palvelualuejohtaja, Järvenpään kaupunki        
 • Markus Sovala, pääjohtaja, Tilastokeskus        
 • Hanna Tainio, johtaja, Kuntaliitto                
 • Kirsti Ylitalo-Katajisto, Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtaja, Oulun kaupunki    

Neuvoston sihteerinä toimii kehittämispäällikkö Aki Tetri.