Historia

THL:n takana on yli 200 vuotta Suomen historiaa

Ainakin osa suomalaisista muistaa, kun Terveyden ja hyvinvoinnin laitos aloitti toimintansa vuoden 2009 alussa. Silloin kaksi merkittävää valtionlaitosta, Kansanterveyslaitos ja Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus eli Stakes yhdistettiin uudeksi, kansainvälisesti poikkeuksellisen laaja-alaiseksi ja monipuoliseksi asiantuntija- ja tutkimuslaitokseksi.

Mutta kuka tietää, kuinka monen nimenvaihdoksen, fuusion tai uudelleen järjestelyn tuloksena KTL ja Stakes ovat Suomen historian kulussa syntyneet? 

Valtion Seerumlaitoksesta Kansanterveyslaitokseksi

Kansanterveyslaitos syntyi vuonna 1982, kun siihen asti toimineen Kansanterveyslaboratorion nimi vaihtui ja tehtävät laajenivat ja monipuolistuivat. Laboratoriosta kehittyi tutkimus-, selvitys- ja asiantuntijalaitos. 

Kansanterveyslaboratorio oli puolestaan syntynyt vuonna 1970 kun seitsemän aluelaboratoriota liitettiin uudelleennimettyyn Valtion Seerumlaitokseen.

Valtion Seerumlaitos aloitti toimintansa jo 1911, ja 1950-luvun lopulla laitoksen toimitiloiksi valmistui THL:n nykyisen päärakennuksen vieressä oleva vanha osa Mannerheimintie 166:ssa. Lääkäriseura Duodecim oli tehnyt asiasta aloitteen Lääkintöhallitukselle vuonna 1906. 

Stakesin taustalla Lääkintöhallitus 

Stakes syntyi joulukuussa 1992, jolloin vain puolentoista vuoden ikäinen Sosiaali- ja terveyshallitus lopetettiin. Sosiaali- ja terveyshallitus oli syntynyt maaliskuussa 1991, kun Lääkintöhallitus ja Sosiaalihallitus yhdistettiin.

Sosiaalihallitus oli perustettu ensimmäisen kerran vuonna 1918, mutta lakkautettu jo 1922, kun sen tehtävät siirrettiin ministeriölle. Uusi Sosiaalihallitus perustettiin vuonna 1968.

Lääkintöhallitus oli puolestaan Suomen vanhimpia virastoja. Se toimi eri nimillä vuodesta 1811 vuoteen 1991. Lääkintöhallituksen varhaisin edeltäjä on Turun Akatemian yhteydessä toiminut Collegium Medicum, viiden professorin muodostama kollegio. Vuonna 1827 kollegiota johtamaan nimitettiin ylitirehtööri, ja näin syntyi Lääkintöylihallitus. Vuonna 1878 sen nimi lyhennettiin Lääkintöhallitukseksi, joka toimi aina vuoteen 1991. 

Eli nykyinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on useiden organisaatioiden uudelleen järjestelyn tulos. Ei mikään uusi tai tavaton ilmiö. 

Kirjallisuutta aiheesta

Collegium medicum: Lääkintöhallitus 1878–1991. Allan, Tiitta. 2009. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).