Yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo

Tavoitteemme on toimia yhdenvertaisuuden suunnannäyttäjänä suomalaisessa yhteiskunnassa. 

Kehitämme ja seuraamme toimintaamme aktiivisesti sekä toiminnallisen että henkilöstöpoliittisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman avulla.

Suunnitelmien ajantasaisuudesta, seurannasta ja arvioinnista vastaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä, jonka puheenjohtajana toimii hallinto- ja talousjohtaja Mia Nykopp. Henkilöstöpoliittisen suunnitelman toimeenpanosta vastaa henkilöstöpäällikkö Leena Kanerva. Työryhmässä on horisontaalinen edustus kaikilta osastoilta. Lisäksi työryhmän resurssina on kaksi asiantuntijasihteeriä. 

Sukupuolten tasa-arvon ja ihmisten yhdenvertaisuuden toteutumista seurataan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien lisäksi säännöllisesti toteutettavilla työhyvinvointikyselyillä ja osana vuosiraportointiamme. Lisäksi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskoulutus on osa koko henkilöstölle tarkoitettua koulutusohjelmaa ja uusille työntekijöille osana perehdytysmateriaalia.

Sukupuolten osuudet henkilöstöryhmissä

Osuudet prosentteina: Koko henkilöstöstä miehiä 26 ja naisia 74. Johtoryhmästä miehiä 50 ja naisia 50. Päälliköistä miehiä 29 ja naisia 71.
Klikkaa kuva suuremmaksi (png 22 kt)

Henkilöstöpoliittisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman osa-alueet

Henkilöstöpoliittinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmamme koostuu seuraavista osa-alueista:

  1. Tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen kohtelun varmistavat menettelytavat henkilövalinnoissa ja urakehityksen tukemisessa
  2. Työn, perheen ja vapaa-ajan yhteensovittamisen mahdollisuus
  3. Palkkauksen ja palkitsemisen tasapuolisuus
  4. Yhtäläinen oikeus hyvään johtamiseen ja osallistumiseen
  5. Yhtäläinen oikeus hyvinvoivaan ja turvalliseen työyhteisöön
  6. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön suunnitelmallisuus ja avoimuus

Kaikkiin osa-alueisiin liittyy joukko käytännön toimenpiteitä. Olemme muun muassa ottaneet käyttöön henkilöstön monimuotoisuutta lisääviä rekrytointikeinoja. Yksi näistä on monimuotoisuuslauseke, jolla kannustamme eri vähemmistöihin tai aliedustettuihin ryhmiin kuuluvia hakemaan avoinna olevia tehtäviä. Lisäksi kehitämme toimintaamme tarjoamalla mahdollisuuksia työkokeiluun ja kokeilemalla tuetun työn mallia osatyökykyisten työntekijöiden palkkaamiseksi.

Tuemme myös työn ja perhe-elämän sekä yksityiselämän yhteensovittamista, ja otamme huomioon perheiden moninaisuuden. Mahdollistamme tämän joustoilla ja suosituksilla. Lisäksi kannustamme isiä ja toista vanhempaa perhevapaiden pitämiseen. 

Toimimme aktiivisesti tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi 

Tuotamme ajankohtaista tasa-arvotietoa yhteiskunnan eri toimijoille ja toteutamme säännöllisesti laajoja tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä tutkimushankkeita. Lisäksi huomioimme sukupuolinäkökulman mahdollisuuksien mukaan kaikissa tiedonkeruissamme ja tilastotuotannossamme. 

Toimimme asiantuntijana sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kysymyksissä. Koulutamme eri tahoja esimerkiksi sukupuolitietoisesta ja yhdenvertaisemmasta viestinnästä sekä sukupuolivaikutusten arvioinnista ja laajemmin ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnista. THL:ssa toimii myös väkivallan vastaisen työn osaamiskeskittymä.

Huolehdimme verkkosivustojemme saavutettavuudesta ja teemme korjauksia, jos havaitsemme niissä puutteita. Verkkosivujen saavutettavuus tarkoittaa, että kaikki voivat käyttää niitä mahdollisimman helposti ja ymmärrettävästi, myös erilaisten avustavien teknologioiden kuten näkövammaisille tarkoitettujen ruudunlukuohjelmien avulla. 
Thl.fi-verkkopalvelun saavutettavuusseloste

Tutustu tarkemmin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä tekeviin tiimeihimme:

Tutustu tarkemmin THL:n henkilöstöpoliittiseen ja toiminnalliseen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan