Vastuullisuus

Otamme vastuullisuuden huomioon strategiassamme ja kaikessa toiminnassamme. Tavoitteemme on pienentää toiminnastamme aiheutuvaa hiilijalanjälkeä ja kasvattaa kädenjälkeämme niin, että hyvän ja terveellisen elämän edellytykset paranevat niin Suomessa kuin muissakin maissa.

Olemme sitoutuneet edistämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Haluamme, että kädenjälkemme näkyy erityisesti näissä kestävän kehityksen tavoitteissa:

  • terveys ja hyvinvointi
  • sukupuolten tasa-arvo
  • ihmisarvoinen työ ja talouskasvu
  • eriarvoisuuden vähentäminen
  • rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto.

Uskomme, että vastuullisuus näkyy teoissa parhaiten silloin, kun:

  • ratkaisumme perustuvat aina tutkittuun tietoon
  • varmistamme työn laadun ja tuloksellisuuden
  • toimintamme on läpinäkyvää kaikille
  • työyhteisömme on monimuotoinen ja -arvoinen.

Vuonna 2022 toimintaympäristöä muuttivat merkittävästi COVID-19-pandemia ja Venäjän hyökkäyssota. Ihmisten arjen huolet muun muassa elin- ja energiakustannusten nousuun, sosiaali- ja terveyspalvelujen toimivuuteen ja ilmastonmuutokseen liittyen lisääntyivät.

Haluamme vastata yhteiskunnan odotuksiin vastuullisesti niin, että planetaarinen terveys ja hyvinvointi, jossa huomioidaan ihmisten ja ympäristön terveyden ja hyvinvoinnin toisistaan riippuvuus, otetaan huomioon kaikessa päätöksenteossa.

Voimme kasvattaa yhteiskunnan resilienssiä, kun panostamme riittävästi nuorten mielen hyvinvointiin sekä päihteistä ja riippuvuuksista aiheutuvien ongelmien vähentämiseen. Voimme myös edistää yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta vahvistamalla sosiaalista kestävyyttä sekä varautumalla tehokkaasti kansainvälisiin terveysuhkiin. 

THL:n vastuullisuusraportti 2022

Kädenjälki 2022

Jalanjälki 2022