Vastuullisuus

Otamme vastuullisuuden huomioon strategiassamme ja kaikessa toiminnassamme. Tavoitteemme on pienentää toiminnastamme aiheutuvaa hiilijalanjälkeä ja kasvattaa kädenjälkeämme niin, että hyvän ja terveellisen elämän edellytykset paranevat niin Suomessa kuin muissakin maissa.

Olemme organisaationa sitoutuneet edistämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Haluamme, että kädenjälkemme näkyy erityisesti näissä kestävän kehityksen tavoitteissa:

  • terveys ja hyvinvointi
  • sukupuolten tasa-arvo
  • ihmisarvoinen työ ja talouskasvu
  • eriarvoisuuden vähentäminen
  • rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto.

Uskomme, että vastuullisuus näkyy teoissa parhaiten silloin, kun:

  • ratkaisumme perustuvat aina tutkittuun tietoon
  • varmistamme työn laadun ja tuloksellisuuden
  • toimintamme on läpinäkyvää kaikille
  • työyhteisömme on monimuotoinen ja -arvoinen.

Vuoden 2023 merkittävät toimintaympäristön muutostekijät olivat hyvinvointialueiden toiminnan aloittaminen ja turvallisuuspoliittisen ympäristön muutos Venäjän hyökkäyssodan seurauksena. Osin edellisiinkin kytkeytyen ihmisten arjen huolet sosiaali- ja terveyspalvelujen toimivuuteen ja ilmastonmuutokseen liittyen lisääntyivät.

Muuttunut toimintaympäristö edellyttää muutosta myös meiltä. Keskitymme toiminnassamme hyvinvointialueiden tukemiseen ja haluamme vastata yhteiskunnan odotuksiin vastuullisesti niin, että planetaarinen terveys ja hyvinvointi otetaan huomioon kaikessa päätöksenteossa. On tärkeää tunnistaa ja tukea toimia, jotka hyödyttävät yhtä aikaa ihmisen ja muun luonnon hyvinvointia. Käytännön esimerkkejä tästä ovat kestävä ja terveellinen ravitsemus sekä aktiivinen arkiliikunta.

Kokonaisturvallisuuden kannalta keskeinen yhteiskunnan ominaisuus on sen sosiaalinen kestävyys. Tämä näkyy muun muassa hyvinvointina ja luottamuksena, osallisuutena sekä yhdenvertaisuutena ja sosiaalisena oikeudenmukaisuutena. Haluamme kasvattaa yhteiskunnan sosiaalista kestävyyttä niin, että keskitymme erityisesti päihteistä ja riippuvuuksista aiheutuvien haittojen ehkäisyyn sekä nuorten mielen hyvinvoinnin kasvattamiseen. Varaudumme tehokkaasti myös kansainvälisiin terveysuhkiin.

Tavoitteemme on myös pitää toiminnastamme aiheutuva hiilijalanjälki mahdollisimman pienenä. Esimerkkinä tästä Tilkanmäen toimipisteemme on saanut Green Office -sertifikaatin.

THL:n vastuullisuusraportti 2023

Kädenjälki 2023

Jalanjälki 2023