Lagstiftning

Författningar som reglerar användningen av social-, hälso- och sjukvårdens register och handlingar för forskningsändamål.

Allmän dataskyddsförordning

Lag om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården

De viktigaste allmänna lagarna

Nationella register och statistik inom social- och hälsovården

Handlingar inom social- och hälsovården

Medicinsk forskning

Arkivering