Raskaudenkeskeytykset 2023

Uusi laki raskaudenkeskeytyksistä ei vaikuttanut merkittävästi keskeytysten määrään 

Vuonna 2023 tehtiin noin 8 300 raskaudenkeskeytystä eli 7,1 keskeytystä tuhatta hedel-mällisyysikäistä (15–49-vuotiasta) naista kohti. Vuonna 2023 tehtiin 2,9 prosenttia enemmän keskeytyksiä kuin vuonna 2022. Vuonna 2023 alle 20-vuotiaille tehtiin 5,8 keskeytystä tuhatta vastaavanikäistä naista kohti. Nuorille tehdään merkittävästi vähemmän keskeytyksiä kuin 10 vuotta aikaisemmin ja vähemmän kuin kaikille lisääntymisikäisille naisille keskimäärin.

Päivitetty laki raskaudenkeskeyttämisestä (239/1970) astui voimaan syyskuussa 2023. 1.9.2023 alkaen raskauden keskeytyksen peruste on aina raskaana olevan oman pyyntö, jos raskauden kesto on 12+0 raskausviikkoa tai alle. Raskaana olevan ei tarvitse esittää pyynnölleen perustetta. 

Keskeytysten määrän lievä nousu ei näytä liittyvän syyskuussa voimaan tulleeseen lakimuutokseen: keskeytysten määrä nousi hieman jo ennen sitä vuonna 2022 ja vuonna 2023 ennen syyskuuta. Huolimatta vuosien 2022–2023 raskaudenkeskeytysten määrän kasvusta on keskeytysten lukumäärä laskenut selvästi 2000-luvun kahdella ensimmäisellä vuosikymmenellä. 

Kuukausitasolla keskeytysten määrä vähentyi hieman elokuussa 2023 ja oli muita kuukausia suurempi syyskuussa 2023. Määrä kuitenkin tasaantui loppuvuodesta 2023. 

Yksi lakimuutoksen tavoite oli tehdä raskaudenkeskeytysprosessista aiempaa sujuvampi vähentämällä vaadittujen lääkärilausuntojen määrää ja mahdollistamalla keskeytysten suorittaminen yhä laajemmin perusterveydenhuollossa. Keskimääräinen raskauden kesto keskeytyksen hetkellä laskikin loppuvuodesta 2023: joulukuussa 2023 se oli 54,9 vuorokautta (noin 7+6 raskausviikkoa), kun se joulukuussa 2022 oli 58,5 vuorokautta (noin 8+3 raskausviikkoa).

Tilaston luvut perustuvat raskaudenkeskeytyksiä suorittavien toimenpideyksiköiden rekisteri-ilmoituksiin THL:lle. Ilmoituksen tekeminen THL:lle kuukauden kuluessa suoritetusta raskaudenkeskeytyksestä on lakisääteinen velvollisuus. 

Lataa koko tilastoraportti

Huolimatta vuosien 2022–2023 raskaudenkeskeytysten määrän kasvusta on keskeytysten lukumäärä laskenut selvästi 2000-luvun kahdella ensimmäisellä vuosikymmenellä.
Alle 20-vuotiaiden ja kaikkien ikäryhmien raskaudenkeskeytykset tuhatta vastaavanikäistä naista kohti 1975–2023

Taulukot

Taustatietoja

Tilastokuvaus

Raskaudenkeskeytystilastot sisältävät tietoja laillisesti suoritetuista raskaudenkeskeytyksistä. Tilastoissa esitetään trenditietoja vuodesta 1975 lähtien.

Keskeytystoimenpiteistä ilmoitetaan rekisteriin mm. aikaisempien raskauksien lopputulokset, raskauden alkaessa käytetty ehkäisymenetelmä, raskauden kesto, peruste, keskeytystoimenpide, keskeytyksen jälkeen suunniteltu ehkäisymenetelmä ja varhaiskomplikaatiot.

Tilasto julkaistaan kerran vuodessa, jolloin ilmestyvät edellisen vuoden tiedot.

Lähde

Raskaudenkeskeytykset 2023
Aborter 2023
Induced abortions 2023

Tilastoraportti 27/2024, 3.6.2024.
Suomen virallinen tilasto, Raskaudenkeskeytykset. THL. SVT-logo

Lisätietoja

Anna Heino
puh. 029 524 7177

Mika Gissler
puh. 029 524 7279

sähköposti: [email protected]