Raskaudenkeskeytykset 2022

Raskaudenkeskeytysten määrä kasvoi hieman

Vuonna 2022 tehtiin noin 7 900 raskaudenkeskeytystä eli 6,9 keskeytystä tuhatta hedelmällisyysikäistä (15–49-vuotiasta) naista kohti. Vuonna 2022 tehtiin 3,5 % enemmän keskeytyksiä kuin vuonna 2021. Huolimatta vuoden 2022 määrän kasvusta on keskeytysten määrä vähentynyt viimeisen vuosikymmenen aikana selkeästi.

Erityisesti alle 20-vuotiaiden keskeytysten määrä on vähentynyt viime vuosina ja jatkui myös vuonna 2022. Viime vuonna tehtiin 5,6 keskeytystä tuhatta 15–19-vuotiasta kohden, kun vastaava luku viittä vuotta aikaisemmin oli 7,6.

Eniten keskeytyksiä tehtiin yhä 20–24-vuotiaille (11,3/1 000 vastaavanikäistä naista). Keskeytysten määrä on viime vuosina laskenut myös tässä ikäryhmässä: vastaava luku viittä vuotta aikaisemmin oli 14,7.

Vuonna 2022 useampi kuin joka kolmas (37 %) raskaudenkeskeytyksistä tehtiin naisille, joille oli tehty keskeytys jo aiemmin. Alle 20-vuotiaista 8,8 prosentille oli tehty vähin-tään yksi aikaisempi keskeytys.

Niistä naisista, joille tehtiin vuonna 2022 raskaudenkeskeytys, 9,7 prosenttia oli synnyttänyt kahden vuoden sisällä ja 7,5 prosentille oli tehty aikaisempi raskaudenkeskeytys vuosina 2021–2022. Molempien ryhmien osuudet ovat viime vuosina pysyneet melko vakaina.

Lataa koko tilastoraportti

 

Erityisesti alle 20-vuotiaiden raskaudenkeskeytykset ovat vähentyneet viime vuosina
Raskaudenkeskeytykset tuhatta vastaavanikäistä naista kohti 1975–2022.

Taulukot

Taustatietoja

Tilastokuvaus

Raskaudenkeskeytystilastot sisältävät tietoja laillisesti suoritetuista raskaudenkeskeytyksistä. Tilastoissa esitetään trenditietoja vuodesta 1975 lähtien.

Keskeytystoimenpiteistä ilmoitetaan rekisteriin mm. aikaisempien raskauksien lopputulokset, raskauden alkaessa käytetty ehkäisymenetelmä, raskauden kesto, peruste, keskeytystoimenpide, keskeytyksen jälkeen suunniteltu ehkäisymenetelmä ja varhaiskomplikaatiot.

Tilasto julkaistaan kerran vuodessa, jolloin ilmestyvät edellisen vuoden tiedot.

Lähde

Raskaudenkeskeytykset 2022
Aborter 2022
Induced abortions 2022

Tilastoraportti 35/2023, 14.6.2023.
Suomen virallinen tilasto, Raskaudenkeskeytykset. THL. SVT-logo

Lisätietoja

Anna Heino
puh. 029 524 7177

Mika Gissler
puh. 029 524 7279

sähköposti: [email protected]