Raskaudenkeskeytykset

Aiheeseen liittyvät tilastot

Raskaudenkeskeytystilastot julkaistaan kaksi kertaa vuodessa: keväällä ilmestyvät edellisen vuoden ennakkotiedot ja syksyllä edellisen vuoden lopulliset tiedot.

Raskaudenkeskeytystilastot sisältävät tietoja muun muassa

  • potilaiden ikäjakaumasta
  • keskeytysten perusteista
  • alueellisista eroista
  • keskeytysajankohdasta
  • potilaiden aiemmista keskeytyksistä ja synnytyksistä
  • keskeytysmenetelmistä
  • potilaiden ennen raskauden alkua käyttämästä ehkäisystä
  • potilaille keskeytyksen jälkeen suunnitelluista ehkäisymenetelmistä.

THL vastaa pohjoismaisten raskaudenkeskeytystilastojen kokoamisesta sekä julkaisemisesta. Tilasto julkaistaan kahden vuoden välein, parillisina vuosina.

Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet

Muualla verkossa

Laki raskauden keskeyttämisestä Finlex - valtion säädöstietopankissa

Health for all Database (WHO)
Kansainvälisiä tietoja aborteista ja muista terveysaiheista.

Pohjoismainen lääkintätilastokomitea (NOMESKO) 
Pohjoismaisia tietoja aborteista ja muista terveysaiheista.