Aborter 2022

Antalet aborter ökade en aning

År 2022 utfördes 7 900 aborter, dvs. 6,9 aborter per 1 000 kvinnor i fertil ålder (15–49 år). Det utfördes 3,5 procent mera avbrott år 2022 än året innan. Trots den ökande antal år 2022 har antalet aborter minskat klart det senaste decenniet.

I synnerhet bland kvinnor under 20 år har antalet aborter minskat avsevärt under de sista åren och trenden fortsatte även år 2022. I fjol gjordes 5,6 aborter per tusen kvinnor i åldersgrupp 15–19-år, medan motsvarande tal var 7,6 per tusen fem år tidigare.

Flest aborter utfördes fortsättningsvis i åldersgruppen 20–24 år (11,3/1 000 kvinnor i motsvarande ålder). Antalet aborter har minskat också i denna åldersgrupp: motsvarande tal var 14,7 per tusen fem år tidigare.

År 2022 utfördes mer en tredjedel (37 %) av alla aborter bland kvinnor som redan tidigare genomgått en abort. Av kvinnorna under 20 år hade 8,8 procent genomgått en tidigare abort.

Av de kvinnor som genomgått en abort år 2022, 9,7 procent hade fött ett barn åren 2021–2022 och 7,7 procent hade föregående graviditet avbrutits av en abort åren 2021–2022. Andelen i båda grupper har varit de senaste åren ganska stabila.

Lädda ner hela statistikrapporten

Andelen aborter per 1 000 kvinnor i samma ålder 1975–2022.

Tabeller

Bakgrundsinformation

Statistikbeskrivning

Abortstatistiken innehåller uppgifter om lagliga aborter. Statistiken innehåller uppgifter om trender sedan 1975.

Till registret anmäls bland annat abortpatientens hemkommun, resultatet av tidigare graviditeter, vilken preventivmetod som användes när graviditeten började, gestationslängden, indikationen för abort, abortmetoden, den planerade preventivmetoden efter aborten och tidiga komplikationer.

Statistiken för föregående år publiceras en gång per år.

Källa

Raskaudenkeskeytykset 2022
Aborter 2022
Induced abortions 2022

Statistikrapport 35/2023, 14.6.2023.
Finlands officiella statistik, Aborter. THL. FOS-logo

Ytterligare information

Anna Heino
tel. 029 524 7177

Mika Gissler
tel. 029 524 7279

e-post: [email protected]