ABST-lomakkeet ja täyttöohjeet

Raskaudenkeskeyttämisen suorittamista ohjaa laki raskauden keskeyttämisestä (238/1970) sekä sen nojalla annettu asetus raskauden keskeyttämisestä (359/1970). Raskaudenkeskeyttämiseen liittyvät lomakkeet on vahvistettu sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (1063/2008, jonka liitteinä ovat muutoksella 624/2023 vahvistetut uudet lomakkeet).

Päivitetty laki raskauden keskeyttämisestä astui voimaan 1.9.2023. Samanaikaisesti otettiin käyttöön uudistetut AB1–AB4- ja ST1-ST2-lomakkeet.

Terveydenhuollon toimintayksiköt, jossa toimenpide on suoritettu, toimittavat aina ilmoitukset suoritetuista raskaudenkeskeyttämisistä ja steriloimisista THL:lle (AB4- ja ST2-lomake). THL:lle toimitettavia AB4- ja ST2-lomakkeita ei tarvitse allekirjoittaa, ja ne toimitetaan THL:lle sähköisesti.

AB 1-AB 4- ja ST 1-ST 2 -lomakkeet (1.9.2023 alkaen)

Jos toimenpide on suoritettu ennen 1.9.2023, ilmoitetaan se THL:lle käyttäen vanhaa AB4- tai ST2-lomaketta.
Vanhat lomakkeet (voimassa 31.8.2023 saakka)

Kaikista sikiöllä todetuista tai epäillyistä epämuodostumista tulee tehdä ilmoitus THL:n synnynnäisten epämuodostumien rekisteriin riippumatta raskauden kestosta tai keskeytysperusteesta. 
Lisätietoja epämuodostumien ilmoittamisesta

Laki raskaudenkeskeyttämisestä uudistui 1.9.2023 alkaen. 
Lisätietoja uudistuksesta
Usein kysyttyä raskauden keskeyttämisestä ja lakimuutoksista (STM)

Yhteystiedot

Anna Heino
puh. 029 524 7177

Mika Gissler
puh. 029 524 7279

sähköposti: [email protected]

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Raskaudenkeskeyttämis- ja steriloimisrekisteri
PL 30
00271 Helsinki

Raskaudenkeskeyttämistä ja steriloimista koskevat lupahakemukset:

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)

 

Muualla palvelussa

Lisätietoja epämuodostumien ilmoittamisesta
Sikiön epämuodostumista tulee tehdä ilmoitus THL:n epämuodostumarekisteriin riippumatta raskauden kestosta tai keskeytysperusteesta.