Kansallinen FINRISKI-tutkimus

Kesto:

1972–2012

Vastuuyksikkö:

Väestönterveys

Muualla verkossa:

Saitko kutsun FINRISKI 2002 -seurantatutkimukseen? Lisää tietoa tutkimuksesta:
FINRISKI 2002 -seurantatutkimus

Kansallinen FINRISKI-tutkimus on laaja väestötutkimus kroonisten tarttumattomien tautien riski- ja suojatekijöistä suomalaisessa väestössä. Tutkimuksen aineistojen analysointia ja raportointia koordinoidaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Hyvinvointivaikuttajat-osastolla.

Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin viiden vuoden välein vuodesta 1972 alkaen. Tutkittavat on valittu kunakin tutkimusvuonna satunnaisotoksella tutkimusalueiden väestöistä. Viimeinen tiedonkeruu tehtiin keväällä 2012.

Linkit raportteihin: 
Toteutus ja menetelmät
Taulukkoraportti
Raportti ravitsemuksesta

Tutkimuksesta on julkaistu 45 vuoden aikana yli 1000 tieteellistä julkaisua  sekä lukuisia kansanterveyden seurantaraportteja ja väitöskirjoja. Vuosina 1972 ja 1977 tutkimuksen nimi oli Pohjois-Karjala projektin perus- ja seurantatutkimus, 1980-luvulla tutkimus oli osa Maailman terveysjärjestön kansainvälistä MONICA-tutkimusta (FINMONICA). FINRISKI-nimi otettiin käyttöön vuonna 1992.

Tutkimuksen laajaa aineistoa käytetään suomalaisen väestön terveyden seurantaan ja lukuisiin tutkimusprojekteihin. Tutkimuksen syventävä analyysi- ja raportointivaihe jatkuu edelleen. Viimeaikaiset tutkimushankkeet ovat sydän- ja verisuonitautien ja niiden perinteisten riskitekijöiden lisäksi liittyneet mm. lihavuuteen, diabetekseen, astmaan ja allergiaan, sosioekonomisiin tekijöihin ja geneettiseen epidemiologiaan.

Nestetyppisäiliö Finriski-tutkimuksen näytteille

FINRISKI-tutkimuksessa kerättyjä näytteitä säilytetään mm. -180-asteisessa nestemäisessä typessä.

FINRISKI-kokoelmat vuosilta 1992–2012 on siirretty myös THL Biopankkiin.

FINRISKI- ja Terveys 2000 -tutkimukset yhdistettiin uudeksi FinTerveys 2017 -väestötutkimukseksi. Tutkimuksen ensimmäinen kenttäkeräys tehtiin keväällä 2017 50:llä paikkakunnalla.

Vuodesta 2022 eteenpäin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) pitkä perinne väestötutkimusten tekemisessä jatkuu Terve Suomi -tutkimuksessa.

FINRISKI-tutkimuksen sisäiset sivut

Sisäiset sivut on tarkoitettu työkaluksi tutkijoille. Tunnuksia varten hankkeen tutkijoita pyydetään ottamaan yhteyttä:

Anne Juolevi
IT-erikoissuunnittelija
etunimi.sukunimi(at)thl.fi