Nationella undersökningen FinSote

Klienten konsulterar med läkaren.

Projektperiod:

2017 - 2021

Organisationsenhet:

Folkhälsa

På andra webbplatser:

Insamlingen av data från FinSote-undersökningen avslutades 2020. Resultat av undersökningen kommer att utnyttjas ytterligare och användas för fördjupade studier. Från och med 2022 kommer en undersökning av den vuxna befolkningen att genomföras som en del av den bredare undersökningen Hälsosamma Finland.

Vad är FinSote-undersökningen?

Genom den nationella undersökningen om hälsa, välfärd och social- och hälsovården FinSote följer man förändringar i befolkningens hälsa och välfärd enligt befolkningsgrupp och område. Undersökningen producerar också information för uppföljning och bedömning av hur väl befolkningens servicebehov uppfylls samt befolkningens syn på social- och hälsovårdens servicesystem, tillgången till och användningen av tjänster samt tjänsternas kvalitet.

FinSote inbegriper delar av undersökningen Vuxenbefolkningens hälsa, välfärd och service (ATH) som inleddes 2010, men omfattar även frågor kring social- och hälsovårdsreformen, bland annat om upplevelser av tjänster.

Varför behövs FinSote-undersökningen?

FinSote-undersökningen

  • producerar en viktig del av den information som behövs för att följa och bedöma social- och hälsovårdsreformen
  • möjliggör jämförelser mellan landskap och av situationen i hela landet
  • besvarar sådana frågor om befolkningens upplevda hälsa, behov och användning av tjänster som annat material och andra register inte producerar någon information om.

Resultaten av FinSote-undersökningen snabbt i bruk

Resultaten finns tillgängliga i den avgiftsfria webbtjänsten Terveytemme.fi.
Gå till Terveytemme.fi-tjänsten (på finska)

FinSote-undersökningens indikatorer finns i indikatorbanken Sotkanet.
Gå till Sotkanet

Enskilda deltagare i undersökningen kan inte identifieras i resultaten.