Seurantatutkimuksen tuloksia

FinTerveys 2017 -seurantatutkimukseen pohjautuvat tulokset aihealueittain: 

Väestöryhmävertailut

Koronaepidemia-kysymysten taulukot

Miten koronaepidemia tai sen rajoittamistoimet vaikuttavat elämäänne nykyisin (verrattuna aikaan ennen epidemiaa)? 

Ne, jotka vastasivat ”ei koske minua”, on suljettu analyyseista pois.

Ihmisillä voi olla huolia koronavirukseen liittyen. Oletteko ollut huolissanne… 

Miten pyritte välttämään koronavirustartunnan ja estämään viruksen leviämistä?

Oletteko saanut riittävästi tietoa siitä, miten voitte välttää koronavirustartunnan ja estää viruksen leviämistä?

Oletteko ladannut älypuhelimeenne Koronavilkku-mobiilisovelluksen?

Onko koronaepidemia heikentänyt taloudellista tilannettanne?