Osallistujan ohjeet

Tähän tutkimukseen kutsutaan tutkittavia kirjeitse satunnaisotannalla, joka vastaa Suomen väestöä.

Voitte halutessanne osallistua tutkimukseen, jos 

  1. olette saanut henkilökohtaisen kutsun tutkimukseen merkiksi siitä, että kuulutte valittuun otokseen 
  2. ymmärrätte tutkimusta koskevat tiedot riittävän hyvin 
  3. ette asu laitoksessa tai tehostetun palveluasumisen yksikössä ympärivuorokautisen hoidon piirissä.

Tutkimukseen kuuluu yksi käynti oman alueenne tutkimusta toteuttavassa toimipisteessä.
Laboratorioiden yhteystiedot ja ajanvaraus

Varatkaa aika mieluiten viikon kuluessa siitä, kun saitte kutsun. Jos teillä on äkillisen hengitystietulehduksen oireita (esimerkiksi yskää, nuhaa, kurkkukipua, kuumetta), voitte mennä tutkimuskäynnille vasta kaksi päivää sen jälkeen, kun oireet ovat loppuneet.  

Voitte käydä antamassa näytteen mihin aikaan päivästä tahansa, eikä teidän tarvitse olla ravinnotta ennen näytteenottoa.

Ottakaa mukaan vastaanotolle henkilöllisyystodistus ja kaikki postitse saamanne materiaali:

  • kutsukirje
  • tiedote tutkittavalle 
  • suostumuslomake (1-sivuinen, 2-lehtinen, itsekopioituva), joka on samalla lähete laboratorioon
    • ilman kirjallista suostumustanne näytettä ei voida ottaa
  • ajanvarausohje

Tutkimuskäynnillä teitä pyydetään allekirjoittamaan suostumuslomake ja vastaamaan kotitestaukseen liittyvään kysymykseen. Tämän jälkeen teiltä otetaan yksi verinäyte (korkeintaan 5 ml). Tutkimuskäynti kestää alle puoli tuntia.

Jos teidät on kutsuttu mukaan tutkimukseen, mutta ette voi tai halua osallistua, teidän ei tarvitse tehdä mitään.

Tietojen keräys terveysrekistereistä 

Tutkimuksen puitteissa kerätään historiallisia ja tulevia rekisteritietoja koronavirukseen liittyvien tautien ja hoitoresurssien osalta. Tällaisia rekisterejä ovat THL:n Terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisteri, THL:n Perusterveydenhuollon avohoidon hoitoilmoitusrekisteri, THL:n Tartuntatautirekisteri, Kansaneläkelaitoksen etuus-rekisterit, Kanta-arkisto, Tilastokeskuksen sosioekonomiset muuttujat sekä Digi- ja väestötietoviraston Väestötietojärjestelmä.

Lisätiedot

Tiedote täysi-ikäiselle tutkittavalle
Suostumuslomake (pdf)
Tutkimuksen tietosuojailmoitus
Usein kysytyt kysymykset

Yhteystiedot

Sähköposti: [email protected]

Yhteystiedot

Koronaepidemian serologinen väestötutkimus

Sähköposti: koronaserotutkimus(at)thl.fi

thl.fi/koronaserotutkimus