KATI-Aitiopaikka: Kotona asumisen teknologioiden vaikutukset ja tulevaisuudennäkymät

Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille (KATI) -ohjelman päätösseminaarissa 30.5.2023 esiteltiin ohjelman tuloksia. 
Katso tilaisuuden tallenteet YouTubessa

Tilaisuuden puheenvuorot

Teknologian käyttö, käyttökokemukset ja muutokset kotihoitoon (YouTube)
Minna Anttila, THL

Teknologian vaikutukset työhyvinvointiin (YouTube)
Timo Sinervo, THL

RAI-tieto ja teknologian käytön tutkimus (YouTube)
Mari Aaltonen, THL

Teknologioiden arviointi (YouTube)
Jouni Kaartinen, VTT

KATI-viitearkkitehtuuri (YouTube)
Jouni Kaartinen, VTT

Ikäteknologiaratkaisujen arviointi kustannus-hyötyanalyysin avulla (YouTube) 
Annamaija Paunu ja Hannele Väyrynen, Tampereen yliopisto

KATI-malli (YouTube)
Minna-Liisa Luoma, THL

Juurruttamisen onnistumisesta (YouTube)
Krista Toivonen, Satakati-hanke

Hyvinvointialueiden teknologiaverkoston koordinointi (YouTube) 
Matias Aura, DigiFinland
Liity DigiFinlandin koordinoimaan hyvinvointialueiden teknologiakoordinaatioverkostoon

Monitoring and benchmarking welfare technology use (YouTube)
Bjørnar Alexander Andreassen, Norwegian Directorate of Health

Ikäteknologian koordinaatiomallin eteneminen ja KATI-mallin hyödyntäminen (YouTube)
Satu Karppanen, STM

Paneelikeskustelu ikäteknologian hyödyntämisen tulevaisuudesta (Youtube)
Satu Karppanen, STM; Merja Tepponen, Etelä-Karjalan hyvinvointialue; Krista Toivonen, Sataedu; Saara Hassinen, Terveysteknologia ry ja Kaisa Huuhtanen, VALLI ry