Perhekeskus

Poika leikkii hiekkalaatikolla.

Perhekeskuksella tarkoitetaan palveluverkostoa, joka tarjoaa varhaista tukea sekä vastaa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja avun tarpeisiin. Perhekeskus voi toimia verkostomaisena, fyysisessä toimipisteessä tai sähköisen perhekeskuksen muodossa. 

Perhekeskus

 • ehkäisee hyvinvointi- ja terveysongelmia 
 • vahvistaa perheiden varhaista tukea ja hoitoa  
 • tarjoaa vertaistukea 
 • hillitsee eriarvoistumista 
 • hillitsee korjaavien palvelujen kustannusten kasvua
 • edistää monitoimijaista yhteistä työtä. 

Perhekeskuksen palvelukokonaisuus

Perhekeskus on yhteen sovitettu palvelukokonaisuus, joka sisältää lapsille, nuorille ja perheille suunnatun hyvinvointia, kasvua ja kehitystä edistävän toiminnan sekä varhaisen tuen, hoidon ja kuntoutuksen palvelut. Perhekeskuksen palvelut toimivat ja niitä johdetaan yhtenä kokonaisuutena.

Perhekeskuksen palvelukokonaisuuteen kuuluvat:

 • lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja terveyspalvelut, sisältäen opiskeluhuoltopalvelut 
 • erityis- ja vaativan tason palvelut 
 • sivistystoimi sekä kuntien muut palvelut
  • varhaiskasvatuspalvelut, esi- ja perusopetus, toisen asteen koulutus ja muu sivistystoimi
  • nuoriso-, liikunta- ja kulttuuripalvelut 
 • kuntien terveyttä ja hyvinvointia edistävä toiminta
 • järjestöjen ja seurakuntien toiminta ja palvelut 
 • Kelan etuudet
 • avoin kohtaamispaikkatoiminta lapsille, nuorille ja perheille
 • sähköiset palvelut.

Perhekeskuksia kehitetään aktiivisesti kaikilla hyvinvointialueilla

Perhekeskuksia kehitetään kaikilla hyvinvointialueilla ja Helsingissä. Kehittämistyön tavoitteena on alueellinen yhdenmukaistaminen ja vakiinnuttaminen. THL tukee perhekeskusten kehittämistä koordinoimalla Valtakunnallista perhekeskus- ja kohtaamispaikkaverkostoa. Verkostossa on jäsen jokaiselta hyvinvointialueelta.  

Sähköinen perhekeskus helpottaa perheiden arkea

Sähköinen perhekeskus on perheiden, perhettä suunnittelevien, nuorten sekä ammattilaisten verkkopalvelu. Se kokoaa luotettavan tiedon, tuen ja palvelut yhteen paikkaan.  Sähköinen perhekeskus ohjaa alueellisiin, kunnallisiin ja järjestöjen palveluihin.

Sähköistä perhekeskusta kehitetään yhteistyössä hyvinvointialueiden, perhekeskusverkoston, järjestöjen, seurakuntien ja kansallisten toimijoiden kanssa. DigiFinland Oy vastaa kansallisen sähköisen perhekeskuksen toteutuksesta. 
Sähköinen perhekeskus (DigiFinland)

Tässä osiossa