Alkohol- och narkotikaundersökningen

Projektperiod:

1992–

Organisationsenhet:

Främjande av hälsa och välfärd

På andra webbplatser:

Alkohol- och narkotikaundersökningen kartlägger finländarnas alkohol- och narkotikabruk och deras attityder och åsikter om narkotika och andra droger. Dessutom undersöks till exempel blandmissbruket av alkohol och andra droger och användningen av dopningsmedel.  

Människor i parken

Vi utreder om narkotikabruket ökar eller minskar i Finland

Alkohol- och narkotikaundersökningen har genomförts vart fjärde år sedan 1992. Materialet för den nyaste alkohol- och narkotikaundersökningen samlades in hösten 2022. Vi söker svar på bland annat följande frågor:

  • Ökar eller minskar användningen av narkotika i Finland?
  • Hur ser utvecklingen ut bland män och kvinnor och i olika åldersgrupper?
  • Har attityderna till narkotika blivit hårdare eller mildare?
  • Vad handlar det om vid blandmissbruk av alkohol och narkotika? 
  • Hur vanligt är det att odla cannabis hemma?
  • Hur vanligt är det att använda dopningsmedel?

Undersökningens bakgrund och mål