Aivohalvaus (stroke)

Aivoverenkiertohäiriöt (AVH) ovat yleisimpiä kuolinsyitä Suomessa. Vuonna 2021 aivoverisuonien sairauksiin kuoli Suomessa 3951 ihmistä. Hoitoketjut voivat olla moniammatillisine kuntoutuksineen pitkiä ja vaatia runsaasti terveydenhuollon voimavaroja. 

Aivoinfarkti on yleisin aivoverenkiertohäiriö. PERFECT-määritelmän mukaan ensi kertaa vuoden aikana aivoinfarktin sairastaneiden lukumäärä on Suomessa laskenut 2000-luvulla noin 10 000 henkilöstä 9 000 henkilöön. Myös uudelleen aivoinfarktiin sairastuneiden määrä on pienentynyt väestön ikääntymisestä huolimatta. Koronavuosina kokonaiskuolleisuudessa havaitaan pitkän laskevan trendin jälkeen hienoista kasvua.

Hankkeen perusraportti

PERFECT – Stroke
Hoitoketjun toimivuus, vaikuttavuus ja kustannukset aivoverenkiertohäiriö potilailla (pdf 742kt)

Aivoinfarktipotilaiden hoito ja hoidon vaikuttavuus

Poikkileikkaustarkastelu (pikaraportointi)

Aivoinfarkti alueittain 

Aivoinfarkti tuottajittain

Aikasarjatarkastelu (pikaraportointi)

Aivoinfarkti aikasarjat alueittain

Aivoinfarkti aikasarjat tuottajittain

Terveytemme.fi-sivustolla esitellään kootusti merkittävimpiä indikaattoreita, joiden kehitystä on mahdollista tarkastella pitkien aikasarjojen avulla.

Aivoinfarkti tulosraportti