Lonkkamurtuma

Väestön ikääntyessä reisiluun yläosan murtuma eli lonkkamurtuma on yhä merkittävämpi avuntarpeeseen ja pitkäaikaishoitoon johtava vamma. Vuonna 2015 Suomessa hoidettiin leikkauksella noin 6 000 lonkkamurtumaa. Valtaosa murtuman saaneista on iäkkäitä ja merkittävä osa (noin 20 %) murtumista tapahtuu tehostetussa palveluasumisessa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalle väestölle. Lonkkamurtuman  hoito ja kuntoutus vaatii sosiaali- ja terveydenhuollon rajat ylittäviä hoitoketjuja.

PERFECT-määritelmän mukaan uusien lonkkamurtumapotilaiden lukumäärä on Suomessa kasvanut 2000-luvulla vuosittain noin 3 800 henkilöstä 4 800 henkilöön, ollen korkeimmillaan vuonna 2021. Lonkkamurtumapotilaiden hoitoajat sekä kuolleisuus ovat olleet hienoisessa laskussa.

Hankkeen perusraportti

PERFECT – Lonkkamurtuma
Hoitoketjun toimivuus, vaikuttavuus ja kustannukset lonkkamurtumapotilailla (pdf 730kt)

Lonkkamurtumapotilaiden hoito ja hoidon vaikuttavuus

Poikkileikkaustarkastelu (pikaraportointi)

Lonkkamurtuma alueittain 

Lonkkamurtuma tuottajittain

Aikasarjatarkastelu (pikaraportointi)

Lonkkamurtuma aikasarjat alueittain

Lonkkamurtuma aikasarjat tuottajittain

Terveytemme.fi-sivustolla esitellään kootusti merkittävimpiä indikaattoreita, joiden kehitystä on mahdollista tarkastella pitkien aikasarjojen avulla.Lonkkamurtuma tulosraportti