Sepelvaltimotautikohtaus

Sepelvaltimotautikohtauksella tarkoitetaan sepelvaltimoiden äkillisestä ahtautumisesta tai tukkeutumisesta johtuvia oirekuvia. Sepelvaltimotauti on merkittävä terveysongelma ja sen. hoito vaatii runsaasti terveydenhuollon voimavaroja. Suomen sairaaloissa hoidetaan vuodessa noin 22 000 sepelvaltimotautikohtausta. Vuonna 2021 iskeemisiin sydäntauteihin kuoli Suomessa 8762 ihmistä. 

PERFECT-määritelmän mukaan ensi kertaa sepelvaltimotautikohtauksen sairastaneiden lukumäärä on Suomessa laskenut 2000-luvulla noin 14 500:sta henkilöstä 10 700 henkilöön,ollen matalimmillaan vuonna 2013.  Myös kuolleisuus on pienentynyt.  Sen sijaan ensimmäisen vakavan kohtauksen ilmaantuvuudessa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta nuoremmissa ikäluokissa. 

Hankkeen perusraportti

PERFECT – Sepelvaltimotautikohtaus
Hoitoketjun toimivuus, vaikuttavuus ja kustannukset sepelvaltimotautikohtauspotilailla (pdf 723kt)

Sepelvaltimotautikohtauspotilaiden hoito ja hoidon vaikuttavuus

Sepelvaltimotautikohtaus tautityypeittäin (pikaraportointi)

Poikkileikkaustarkastelu (pikaraportointi)

Sepelvaltimotautikohtaus alueittain 

Sepelvaltimotautikohtaus tuottajittain

Aikasarjatarkastelu (pikaraportointi)

Sepelvaltimotautikohtaus aikasarjat alueittain

Sepelvaltimotautikohtaus aikasarjat tuottajittain

Sepelvaltimotautikohtaus tautityypeittäin (perusraportointi)

Poikkileikkaustarkastelu (perusraportointi)

Sepelvaltimotautikohtaus alueittain 

Sepelvaltimotautikohtaus tuottajittain

Aikasarjatarkastelu (perusraportointi)

Sepelvaltimotautikohtaus aikasarjat alueittain

Sepelvaltimotautikohtaus aikasarjat tuottajittain

Terveytemme.fi-sivustolla esitellään kootusti merkittävimpiä indikaattoreita, joiden kehitystä on mahdollista tarkastella pitkien aikasarjojen avulla.
Sydäninfarkti tulosraportti