RAI-tutkimus – palveluiden tarve, toteutuminen, laatu, vaikuttavuus ja resurssit

Kesto:

01.01.2000–

Vastuuyksikkö:

Tiedolla johtaminen ja vertaiskehittäminen, Toimintakyky ja palvelutarpeet

Muualla verkossa:

Väestön ikääntyessä ja pitkäikäisyyden yleistyessä iäkkään väestön palvelutarpeet muuttuvat. Samalla sosiaali- ja terveyspolitiikka kehittyy muiden yhteiskunnallisten muutosten myötä. Ikääntyvän väestön toimintakyvyn, palvelutarpeiden ja palvelujen toteutumisen ja laadun tutkimus on tärkeää sekä eettisestä että inhimillisestä näkökulmasta, mutta myös rajallisten resurssien riittävyyden kannalta.

Tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on arvioida iäkkäiden ja muiden turvaverkkomaisia palveluja tarvitsevien ihmisten terveyttä, toimintakykyä, palvelujen tarvetta ja toteutuvien palvelujen kokonaisuutta. Lisäksi tutkitaan hoidon laatua, henkilöstörakennetta, tuottavuutta ja vaikuttavuutta.

Aineisto

Saadaksemme tietoa palveluketjujen toimivuudesta ja ikääntyneen iäkkään väestön tilanteesta, on tiedot palveluista koottava yhteen useasta eri lähteestä.

RAI-järjestelmä (Resident Assessment Instrument) on kokonaisvaltainen välineistö asiakkaan toimintakyvyn, hoidon tarpeen sekä hoidon laadun ja vaikuttavuuden arviointiin. Lokakuussa 2020 uudistettu vanhuspalvelulaki (980/2012) edellyttää RAI-välineistön käyttöä vanhuspalveluissa arvioitaessa iäkkään asiakkaan palvelutarvetta. Näin ollen THL:n ylläpitämät RAI-tietovarannot muodostavat kattavan kuvan iäkkäiden asiakkaiden toimintakyvystä, palvelutarpeesta ja annetusta hoidosta.

Tutkimushankkeessa käytetään myös muita aineistoja ja yhdistellään THL:n ylläpitämän valtakunnallisen RAI-tietovarannon tietoja muihin THL:n käytössä oleviin rekisteriaineistoihin, kuten

 • terveyden- ja sosiaalihuollon hoitoilmoitusrekisterien tietoihin (HILMO, AvoHILMO ja SosiaaliHILMO)
 • Kelan lääkekorvaustietoihin
 • Tilastokeskuksen
 • Digi- ja väestötietoviraston rekisteritietoihin.

Tutkimus hyödyntää perinteisiä rekisteritutkimuksen menetelmiä. Lisäksi osahankkeissa käytetään tekoälyä mallinnettaessa palvelutarpeita ennakoivia algoritmeja tiedolla johtamisen tueksi.

Toteutus

Tutkimushanke tuottaa sekä tieteellistä että käytännöllistä tietoa iäkkäiden palvelujen kehittämiseen, seurantaan, arviointiin ja päätöksentekoon. Lisäksi THL sitouttaa RAI-välineistöä käyttävät ammattilaiset ja palveluntuottajat jatkuvaan kehittämistyöhön tuottamalla palvelutuotannon kehittämisessä tarpeellista laatutietoa palauteraporttien, seminaarien ja koulutusten muodossa. RAI-tutkimuksen alle nivoutuu THL:n virkatyönä tehtävää tutkimusta sekä kansallisia ja kansainvälisiä yhteistyöhankkeita.

Tutkimushankkeiden tulokset julkaistaan vapaasti käytettäväksi tieteellisinä artikkeleina sekä kansantajuisina raportteina, esitelminä ja tiivistelminä.

Myös RAI-tutkimusryhmän ulkopuoliset tutkijat voivat tiedustella RAI-tietovarantoja tutkimuskäyttöön. Ohjeet aineistopyynnön tekemiseen löydät alta.

Meneillään olevia tutkimushankkeita

Kaksi RAI-tutkimusta toteuttavaa THL:n RAI-asiantuntijaa, joiden yhteystiedot löytyvät sivun alaosasta.

Kuvassa vasemmalta erikoistutkija Johanna Edgren ja johtava tutkija, RAI-tutkimuksen vastuullinen johtaja Mari Aaltonen.

Yhteistyökumppanit

Teemme yhteistyötä muun muassa seuraavien kotimaisten ja ulkomaisten tahojen kanssa:

 • RAI-vertailukehittämisen organisaatiot Suomessa
 • European Union Geriatric Medicine Society, Belgia 
 • GeroFuture
 • Hebrew Rehabilitation Center Corp, US
 • Helsingin yliopisto
 • interRAI
 • Instituto Superiore di Santa, Italia
 • Itä-Suomen yliopisto
 • Jyväskylän yliopisto
 • Katholieke Universiteit Leuven, Belgia
 • Karolinska Institutet, Ruotsi
 • Laurea ammattikorkeakoulu
 • Nordic Healthcare Group Finland Oy, Suomi
 • Oulun yliopisto
 • Profility Ltd, Israel
 • Stichting Vrije Universitet, Alankomaat
 • Stichting Vrije Universitet Medical Center, Alankomaat
 • Tampereen yliopisto
 • Työterveyslaitos 
 • Universita Cattollica del Sacro Coure, Italia
 • University of Canterbury, Uusi-Seelanti
 • Uniwersytet Jagiellonski, Puola
 • Univerzita Karlova, Tšekki
 • University of Waterloo, Kanada
 • World Health Organization (WHO)

Rahoitus

Rahoitusta on saatu muun muassa seuraavilta tahoilta

 • EU Horizon 2020
 • Sosiaali- ja terveysministeriö
 • Koneen Säätiö
 • Suomen Akatemia

Yhteystiedot

Mari Aaltonen
johtava tutkija, RAI-tutkimuksen vastuullinen johtaja
puh: 029 524 8532
sähköposti: mari.s.aaltonen(at)thl.fi

Johanna Edgren
erikoistutkija, yhteyshenkilö
puh: 029 524 7317
sähköposti: [email protected]