Sukupuolen moninaisuus voimavarana

Kesto:

01.03.2023–31.12.2024

Vastuuyksikkö:

Yhdenvertaisuusyksikkö

Muualla verkossa:

Sukupuolen moninaisuus voimavarana -hanke pyrkii ehkäisemään sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten mielenterveyden häiriöitä ja itsemurhia sekä heihin kohdistuvaa syrjintää. Hankkeen tavoitteena on edistää sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten oikea-aikaista ja voimavaralähtöistä tukea ja hoitoa sekä lisätä palveluketjujen ja yhteistyön toimivuutta. Lisäksi hanke kehittää tietopohjaa, parantaa tiedon saatavuutta sekä lisää ammattilaisten osaamista.

Hanke keskittyy sukupuolivähemmistöihin (trans-, inter- ja muunsukupuoliset) kuuluviin sekä sukupuoltaan pohtiviin lapsiin ja nuoriin, mutta se huomioi myös seksuaaliseen suuntautumiseen ja seksuaalivähemmistöihin liittyviä kysymyksiä.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on kehittää sukupuolivähemmistöihin kuuluvien lasten ja nuorten palveluita

  • sujuvoittamalla sukupuolivähemmistöihin kuuluvien lasten ja nuorten tukea ja hoidon palvelupolkuja
  • vahvistamalla ammattilaisten osaamista ja voimavaralähtöistä kohtaamista
  • kokoamalla yhteen tietoa sukupuolivähemmistöihin kuuluvien lasten, nuorten ja nuorten aikuisten mielenterveydestä ja sitä tukevien palveluiden saatavuudesta Tutkimuksesta tiiviisti -julkaisuksi
  • parantamalla tiedon saatavuutta.

Toteutus

Hanke toteutetaan vuosina 2023–2024 osana Sosiaali- ja terveysministeriön julkaiseman kansallisen Mielenterveysstrategian ja Itsemurhien ehkäisyohjelman toimeenpanoa.

Hanke kuuluu strategian osakokonaisuuteen Mielenterveyden edistäminen ja itsemurhien ehkäisy haavoittuvissa ryhmissä.

Erityisesti hanke tukee

  • Mielenterveysstrategian painopisteen 2 ehdotuksen 9. toimeenpanoa: Tuetaan lapsia ja nuoria, joiden elämässä on psyykkistä kuormitusta (esimerkiksi alaikäisiä, joiden lähiomaisilla on kuormitusta, haavoittuvassa asemassa tai elämäntilanteessa olevia lapsia ja nuoria ja kulttuuriselta tai yhteiskunnalliselta asemaltaan haavoittuviin ryhmiin kuuluvia lapsia ja nuoria).
  • Itsemurhien ehkäisyohjelman toimenpiteen 13 toimeenpanoa: Kehitetään kulttuurisensitiivisiä eli kielen ja kulttuurin mukaisia ehkäisyohjelmia ja kriisityötä yhdessä alkuperäiskansan, sateenkaariväestön ja muiden vähemmistöryhmien edustajien, väkivallan uhrien ja muissa kriisitilanteissa olevien, kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden, vankien, ulosotossa olevien ja köyhyydessä elävien sekä vammaisten, pitkäaikaisesta kivusta ja elämänlaatuun vaikuttavista pitkäaikaisista sairauksista, päihdeongelmista ja ongelmapelaamisesta kärsivien kanssa. 

Rahoitus

Sosiaali- ja terveysministeriö

Yhteystiedot

Aino Jehkoi
erikoissuunnittelija, hankkeen projektipäällikkö
puh. 029 524 8345
sähköposti: [email protected]

Emmi Rantanen
suunnittelija
puh. 029 524 7323
sähköposti: [email protected]

Laura Sares-Jäske
erikoistutkija
puh. 029 524 7238
sähköposti: [email protected]

Julkaisuja

Transnuorten tyytyväisyys elämään – voimavaratekijät liittyvät hyviin ihmissuhteisiin ja arvostavaan vuorovaikutukseen
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL 2024

Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien 8.- ja 9.-luokkalaisten hyvinvointi – Kouluterveyskysely 2019–2023
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL 2024

Lasten ja nuorten palveluiden yhdenvertainen saavutettavuus: Kansallisen lapsistrategian toimenpiteen 14 raportti
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL 2023

Yhdenvertainen palvelujärjestelmä ei syrji vaan huomioi ihmisten moninaisuuden
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL 2023

Poikkeuksellinen nuoruus korona-aikaan: Nuorten elinolot -vuosikirja 2022
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL 2022

Tilaa moninaisuudelle! Opas seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisuuden edistämiseen (pdf 2,8 Mt, Rainbow Rights -hanke)

Sukupuolen moninaisuus ja kehon kirjo -opas (Seta)
Seta, Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus 2021

Transnuoret ja itsemurha -tutkimuskatsaus (pdf 202 kt, Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus 2021)

Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien nuorten hyvinvointi : Kouluterveyskyselyn tuloksia 2019
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL 2020

Seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus (pdf 374 kt, Psykologiliitto 2020)

Sukupuolen moninaisuus ja lapset (Seta)
Seta 2019

Opas oppilashuollolle – sateenkaarevan oppilaan tukeminen koulun oppilashuollossa (Seta)
Seta 2016

Tietopaketti sukupuolen moninaisuuden huomioimisesta oppilaitoksille, työpaikoille ja viranomaisille (Valto) 
STM:n raportteja ja muistioita 2015:22 

Tasa-arvolaki, oppilaitokset ja sukupuolen moninaisuus (Valto)
STM:n esitteitä 2015

Tasa-arvolaki, työpaikat ja sukupuolen moninaisuus (Valto)
STM:n esitteitä 2015

Tasa-arvolaki, viranomaiset ja sukupuolen moninaisuus (Valto)
STM:n esitteitä 2015 

Tasa-arvolaki, syrjintä ja sukupuolen moninaisuus (Valto)
STM:n esitteitä 2015