Tietopaketti sateenkaarilapsista ja -nuorista ammattilaiselle

Kaksi nuorta nojaa toisiinsa hymyillen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon, opetuksen ja varhaiskasvatuksen sekä nuorisotyön ammattilaiset ovat tärkeässä asemassa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien lasten ja nuorten yhdenvertaisuuden edistämisessä. 

Tälle sivustolle on koottu tietopaketti, jonka avulla ammattilaiset voivat vahvistaa osaamistaan sateenkaarilasten ja -nuorten kohtaamisessa sekä heidän hyvinvointinsa ja osallisuutensa tukemisessa. Sivuston materiaalit auttavat myös tunnistamaan yhteiskunnan normeja ja tarkastelemaan omia ennakko-oletuksia.  

Tietopaketin ovat laatineet Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Seta ry.

Tämän sivuston sisältö  

Katso myös

Tietopakettiin kuuluu kaikille avoin, maksuton verkkokoulutus lapsen oikeuksista:

Lapsen oikeudet – Myös haavoittuvassa asemassa oleva lapsi on elämänsä pääosassa (eOppiva)

Tietopaketti on osa Kansallista lapsistrategiaa

Tietopaketti kuuluu Kansallisen lapsistrategian toteutukseen. Tietopaketin tavoitteena on tukea lasten hyvinvointia, lisätä ammattilaisten osaamista ja ehkäistä syrjäytymistä.

Kansallisen lapsistrategian logo

Kansallisen lapsistrategian toimeenpanosuunnitelma (Valtioneuvosto)