Information om undersökningen

THL möte.

Vad är undersökningen Hälsosamma Finland?

Undersökningen Hälsosamma Finland producerar pålitlig och aktuell information om hälsa, välfärd och service för den vuxna befolkningen bosatt i Finland samt om förändringar i ovan nämnda frågor, och den framtida utvecklingen av dessa.

Undersökningen gör det också möjligt att granska resultaten för olika regioner och befolkningsgrupper. Kommuner som beställt det avgiftsbelagda tilläggsurvalet kommer också att ha tillgång till resultaten på kommunnivå.

Ett mångsidigt och högklassigt forskningsmaterial främjar också utförandet av tvärvetenskaplig toppforskning.

Genomförande av undersökningen

Vuxna i åldern 20 år eller äldre som är permanent bosatta i Finland inbjuds att delta i undersökningen.

Undersökningen Hälsosamma Finland består av olika undersökningar som varierar från år till år.

Under jämna år kommer en omfattande undersökning att genomföras för att bedöma bland annat hälsa, välbefinnande och användning av tjänster. Dessa uppgifter kommer att ge en aktuell ögonblicksbild av välbefinnandet i välfärdsområdena.

Vart sjätte år åtföljs undersökningen av en omfattande hälsokontroll, inklusive en rad mätningar, blodprov, frågeformulär och ytterligare tester för en del av personerna som undersöks, som kan gälla t.ex. alkoholkonsumtion och munhälsa.

Under udda år kan mindre nationella undersökningar och olika tilläggsundersökningar, såsom ytterligare kommunala undersökningar och mindre hälsoundersökningar, genomföras.

De uppgifter som samlas in genom frågeformulär och hälsokontroller kommer att kompletteras med uppgifter från nationella register.

Pågående undersökningar

Utnyttjande av resultaten

Med hjälp av informationen från undersökningen kan man

  • främja finländarnas funktionsförmåga och välfärd
  • utveckla social- och hälsovårdstjänsterna i Finland
  • undersöka förebyggande åtgärder och behandling av sjukdomar.

Forskningshelheten producerar information om hälso- och välfärdsskillnaderna mellan olika befolkningsgrupper samt orsakerna till dessa. Genom att undersöka användningen, behovet och tillfredsställelsen av tjänster och social trygghet skapar man en grund för utvecklingen av hela den sociala tryggheten.

Dessutom främjar projektet den finländska hälsouppföljningen samt den internationella ställningen för forskningen och utvecklingsarbetet som grundar sig på uppföljningen.

Du kan läsa de publicerade resultaten av studien här: Undersökningen Hälsosamma Finland resultaten