Tutustu eri toimijoihin

Tulemme täydentämään tälle sivulle eri toimijoiden haastatteluja.

Harri Kerola, Varsinais-Suomen hyvinvointialue

Kerro itsestäsi: kuka olet, missä ja minkä ehkäisevän päihdetyön asioiden parissa työskentelet? 

Olen Harri Kerola, toimin ROKKI-tiimin sosiaalityöntekijänä ja vastaan tästä palvelusta Varsinais-Suomen hyvinvointialueella. ROKKI on vuosina 2021-2023 projektina käynnistynyt toimintamalli rikoksilla oireileville nuorille (12-29 v). Monilla asiakkailla rikoksilla oireiluun linkittyy päihteiden käyttöä – osalla hyvin vakavaakin riippuvuutta – joten nämä teemat ovat työarjessa paljon läsnä. 

Miten olet päätynyt ehkäisevän päihdetyön pariin?

Olen toiminut lastensuojelussa ja muissa sosiaalialan tehtävissä. Erityisesti olen työskennellyt nuorisoikäisten kanssa. Hain ROKKI-projektiin sosiaalityöntekijäksi ja projektikoordinaattoriksi, koska kohderyhmä ja työskentelytapa vaikuttivat kiinnostavilta. 

Mistä onnistumisista ehkäisevässä päihdetyössä olet iloinnut?

Toimiva moniammatillinen yhteistyö – eli tilanteet, joissa huomaa, että kaikilla on yhteinen tavoite ja halu onnistua siinä tuottaa iloa. Erityisesti kuitenkin asiakkaiden onnistumiset – välillä ihan pienetkin askeleet – tuottavat iloa työssä. 

Millaisia haasteita olet kohdannut ehkäisevässä päihdetyössä?

Liian usein on huomannut, että palvelujärjestelmä ja asiakkaat tarpeet eivät kohtaa. Esimerkiksi jos asiakkaalla ei ole riittävää motivaatiota juuri oikealla hetkellä, saattaa hän jäädä ilman tarvitsemaansa palvelua. Myös alaikäisten päihdepalveluita tulisi kehittää ja vahvistaa. 

Mitkä ehkäisevään päihdetyöhön liittyvät tai sitä tukevat asiat ovat tällä hetkellä työpöydälläsi?

Tällä hetkellä työ keskittyy alaikäisiin nuoriin, jotka ovat lastensuojelun asiakkaita. Heidän tilanteisiinsa liittyy usein haasteita elämän eri osa-alueilla ja myös tuen tulee olla oikein kohdennettua. Jo pitkään työpöydälläni on ollut ROKKI-toimintamallin vakinaistaminen osaksi Varsinais-Suomen hyvinvointialueen palveluja. 

Millaisia muutoksia näet ehkäisevässä päihdetyössä tapahtuneen oman työurasi aikana?

Nähdäkseni mielenterveys- ja päihdepalveluihin pääsy on helpottunut jonkin verran, kun myös peruspalveluissa on lisätty tätä resurssia. 

Mitä muut voisivat oppia meiltä?

ROKKI-projektin aikana on ollut paljon hyvää yhteistyötä muun muassa tilannekuvan jakamisen muodossa sosiaalipalveluiden, terveyspalveluiden, rikosseuraamuslaitoksen, nuorisopalveluiden, koulujen järjestötoimijoiden ja monien muiden kesken. Ehkä näistä yhteistyömuodoista voisi olla muillakin jotain opittavaa. 

Jos saisit kolme toivomusta, mihin panostaisit ehkäisevässä päihdetyössä?

  1. Lisää luotettavia aikuisia nuorten pariin, erityisesti jalkautuvaa nuorisotyötä sinne missä nuoret ovat
  2. Niille nuorille, joilla on jo oireilua ja jotka ovat vaarassa syrjäytyä tulisi tuen olla saatavilla helposti ”yhdeltä luukulta”. Lisää siis vastaavanlaisia moniammatillisia tiimejä kuin ROKKI (jossa sosiaalialan ammattilaisia, sairaanhoitaja, erityisopettaja ja rikosseuraamustyöntekijä työskennellyt samoissa tiloissa)
  3. Päihdetyössä entistä vahvemmin psyykkisen voinnin ja traumataustan huomioiminen. Erityisesti kiinnittäisin huomiota siihen, että päihteiden käyttö ei saisi olla este psykiatrisen avun saamiseen. 

Millaisena näet ehkäisevän päihdetyön 10 vuoden kuluttua?

Uskoakseni päihdetyössä huomioidaan vieläkin paremmin ihminen ja hänen taustansa (mm. traumat) kokonaisuutena. Myös ehkäisevä päihdetyö kehittynee entistä enemmän laajemmin hyvinvointia tukevaksi työksi. 

Kerro itsestäsi

Viimeaikainen työhistoria

ROKKI-tiimissä vuodesta 2021, lisäksi sosiaali- ja kriisipäivystyksessä, aiemmin sosiaalityöntekijänä erityisesti lastensuojelussa.

Harrastukset

Lenkkeily, kuntosali

Tätä olen aina haaveillut

Matkustelu uusiin kohteisiin on aina haaveena.