Pakan alueellisia startteja

Pori

Pakka-toiminta aloitettiin Porissa hankkeena vuonna 2010.  Porin seudulla ei ollut ennen Pakka-toiminnan käynnistämistä rakenteita eikä perinteitä tehdä ehkäisevää päihdetyötä koordinoidusti. 

Keväällä 2013 perusturvalautakunta päätti vakinaistaa Pakka-toiminnan ja perustaa ehkäisevän päihde- ja mielenterveyskoordinaattorin toimen. Olennainen osa koordinaattorin työnkuvaa on Pakka-toimintamallin mukainen ehkäisevä päihdetyö.

Porissa toiminnan koordinaatioon on panostettu, ja toimintaa arvioidaan ja seurataan säännöllisesti. Satakunnan seudulla monet kunnat toteuttavat Pakkaa, ja alueelle on perustettu maakunnallinen tarjontatyöryhmä. Uusia materiaaleja ja kampanjoita suunnitellaan yhdessä maakunnallisen tarjontatyöryhmän ja Satakunnan ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöverkoston kanssa. 

Alueella on esimerkiksi kesäloman kynnyksellä toteutettu Porissa kehitettyä "Suojele nuorta - älä välitä päihteitä alaikäiselle" -kampanjaa. Kampanja vastaa paikalliseen tarpeeseen: Satakunnassa toteutetun päihdetilannekyselyn vastaajista yli puolet toivoi tehokkaampaa puuttumista alaikäisten päihteidenkäyttöön vuonna 2018.  

Hämeenlinna

Hämeenlinna ja Jyväskylä olivat pilottikuntia, kun Pakka-toimintamallia kehitettiin vuosina 2004-2007. Hämeenlinnan seudulla Pakka-toimintamallia toteuttaa kolme kuntaa. Hämeenlinna, Hattula  sekä Janakkala, jotka ostavat palvelun A-klinikka Oy:ltä osana Ehkäisevää päihdetyötä. Toiminnan täytäntöönpanosta vastaa ehkäisevän päihdetyön koordinaattori.  

Pakka-toimintaa suunnittelevat ja kehittävät seudulla toimivat tarjontatyöryhmät, joissa toiminta keskittyy alkoholin, tupakkatuotteiden ja rahapelien saatavuuden kysymyksiin.  Kysyntätyöryhmän tehtävistä vastaa Seudullinen ehkäisevän päihdetyön verkosto, joka laatii vuosittain seudullisen ehkäisevän työn ja edistävän mielenterveystyön suunnitelman sosiaali- ja terveyslautakunnalle. 

Alueella sovelletaan Festari-Pakan ideaa. Nuoriin kohdistuva työ korostaa yhteisön ja vastuullisen vanhemmuuden merkitystä. Isojen tapahtumien aikana ja viikonloppuisin joukko ammattilaisia ja koulutettuja vapaaehtoisia jalkautuu juhlivien nuorten pariin tapahtumiin ja torille. Mukana ovat A-klinikan Selvis-partio, Hattulan Saapas, Janakkalan erityisnuorisotyö ja Hämeenlinnan kaupungin nuorisotoimi. 

Pakka-mallin mukainen toiminta on sisällytetty osana ehkäisevää päihdetyötä Hämeenlinnan kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategiatyöhön ja kuntien hyvinvointityöhön. Pakka-toiminta on osa ehkäisevän päihdetyön toimintasuunnitelmaa. 

Päijät-Häme

Päijät-Hämeen Pakka-toiminta käynnistyi vuonna 2010 hankerahoituksen turvin. Toimintaa jatkettiin yhteistoiminta-alueella sosiaali- ja terveysyhtymän 14 kunnan rahoittamana pysyvänä toimintana.

Monipuolisessa yhteistyössä on "ehkäisevä työ kuuluu kaikille" -periaatteen mukaisesti mukana iso joukko julkisen, kolmannen ja yksityisen sektorin toimijoita.

Pakka-toimintamalli on osa laajempaa ehkäisevän työn kokonaisuutta. Toimintamallista on toteutettu tarjonnan ehkäisyyn liittyviä osia, ei koko toimintamallia. Toiminnalle on luotu paikallinen rakenne, tuki ja resurssit. Seudun kunnat maksavat osuutensa euromääräisinä asukasta kohden.

Seutukoordinaattori sijoittuu hallinnollisesti Sosiaalialan osaamiskeskus Versoon. Koordinaatio kattaa koko väestöön kohdistuvan ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön.

Pudasjärvi

Pudasjärvellä toimii Oulunkaaren kuntayhtymän hallituksen nimeämä ehkäisevän päihdetyön moniammatillinen työryhmä, joka kokoontuu 4-6 kertaa vuodessa. Työryhmän puheenjohtajana toimii vapaa-aikaohjaaja, joka on myös kunnan ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö.

Kaksi kertaa vuodessa työryhmä kokoontuu laajennetulla kokoonpanolla, jossa ovat mukana kaikki Pudasjärven vähittäiskauppiaat, huoltoasemat ja kioskit.

Kokouksissa on käsitelty mm. kauppojen omavalvontaohjelmia, käyty läpi Kouluterveyskyselyn tuloksia päihteistä ja niiden saatavuudesta sekä suunniteltu Ehkäisevän päihdetyön viikolle toimintaa.