Pakka-toiminnan aloittaminen

Pakka-malli liitetään osaksi paikallista toimintaa 

Pakka-toimintamallia toteutetaan kunnan tai alueen olemassa olevissa puitteissa. Pakka-toiminnan koordinoinnin kotipesä voi sijaita monenlaisissa organisaatioissa ja yksiköissä. Vastuuorganisaatio huolehtii koordinaattorin palkkaamisesta ja toiminnan rahoituksesta. Yleisimmin vastuu koordinoinnista on ehkäisevän päihdetyön, sosiaali-, terveys- tai sivistystoimen alueilla.
Pakan alueellisia startteja

Vastuuorganisaationa voi olla esimerkiksi: 

 • Kunta tai maakunta
 • Kehittämis- tai osaamiskeskus
 • Terveydenhuollon kuntayhtymä

Pakka-toiminnan käynnistämisen edellytyksenä on:

 • Kunnan johdon päätös toiminnan käynnistämisestä 
 • Aluetta hyvin tuntevan koordinaattorin nimeäminen
 • Riittävän rahoituksen varmistaminen
 • Koordinaattorilla on esimiehen ja vastuuorganisaation tuki
 • Jokin alueella toimiva monialainen työryhmä ottaa vastuun työn ohjaamisesta (esim. päihde- tai hyvinvointityöryhmä)

Askeleet Pakka-toiminnan käynnistäjälle:

Lanseeraa Pakka-idea alueellasi ja kartoita resurssit

 • Esittele Pakka-malli kunnan tai alueen johdolle
 • Varmista käynnistysvaiheeseen riittävät resurssit kunnalta tai alueelta
 • Kutsu itsesi tapaamisiin ja kokouksiin, joissa kerrot toimintamallista ja sen hyödyistä

Kokoa tieto toimintaympäristöstä

 • Kerää toiminnan suunnittelua varten tietoa alueen väestöstä, päihteiden käytöstä ja haitoista, ikärajavalvottavien tuotteiden saatavuudesta ja valvonnasta, olemassa olevista toimijoista sekä päihdekulttuurista 
 • Hyödynnä saatavilla olevaa tilastotietoa (esim. SotkaNet) ja täydennä sitä esimerkiksi haastatteluilla
  SotkaNet: kuntien päihdeavainindikaattorit

Luo toimijoiden verkostot ja pysyvät rakenteet

 • Kartoita sopivat kumppanit ja ota yhteyttä avaintoimijoihin
  Pakka-mallin avaintoimijat
 • Järjestä tapaamisia ja kerro Pakka-toimintamallin hyödyistä eri toimijoiden näkökulmasta 
 • Mieti ja valitse tarjonta- ja kysyntätyöryhmiin sopivat toimijat ja kutsu ryhmät koolle
  Paikalliset Pakka-työryhmät
 • Hyödynnä monialaista ohjausryhmää, jonka toimijoilla on valtuutus tehdä päätöksiä toiminnan käynnistämisestä 
 • Raportoi toiminnasta ohjausryhmälle

Innosta paikalliset mukaan toimintaan 

 • Suunnittele yhteistyössä toiminnan tavoitteet, toimet ja aikataulu
 • Muista, että Pakka-toiminta ei ole projekti tai hanke: Pakan tulisi jäädä pysyvästi osaksi paikallista toimintatapaa
 • Seuraa tavoitteiden toteutumista ja palkitse onnistumisista
  Toiminnan arviointi

Verkostosta vertaistukea

Pakka on laajasti käytössä eri puolilla Suomea. Pakka-kehittäjäverkosto tarjoaa vertaistukea toimintamallia toteuttaville ja käynnistäville kunnille ja alueille. Verkostossa toimintamallia kehitetään yhdessä. Valtakunnallisen verkoston koordinoinnista vastaa THL. Tukea toimintaan tarjoavat myös aluehallintovirastot. 

Pakka-toiminnan esittelymateriaalia

Pakka-esitysmateriaali antaa tukea toiminnan  käynnistämiseen ja ylläpitämiseen. Esitys koostuu neljästä moduulista. Moduuleita voi hyödyntää yhdessä tai yksittäin, esimerkiksi Pakka-toimintamallin esittelemisessä tai toiminnan jatkuvuuden suunnittelemisessa.
Tukea toiminnan käynnistämiseen 


Pakka-toimintamallin esittelyn eteneminen, Tausta, Perusteet, Toiminta, Jatkuvuus, Lisämateriaali.

 

Haluatko Pakka-toimijaksi? 

Ota yhteyttä: 

Pakka-kehittäjäverkoston puheenjohtaja 
Jaana Markkula ([email protected])

Aluehallintovirastojen yhteyshenkilöt ([email protected]):

Miia Saarimäki, Länsi- ja Sisä-Suomen AVI
Heli Heimala, Etelä-Suomen AVI
Raija Fors, Pohjois-Suomen AVI
Katja Maksimainen ja Anne Kejonen, Itä-Suomen AVI
Anne Taulu, Lounais-Suomen AVI
Sanna Ylitalo, Lapin AVI