Pakka-toimintamalli ehkäisevään päihdetyöhön

Pakka-toimintamallilla ehkäistään päihdehaittoja yhteisöllisesti

Pakka-toimintamalli on paikallisten alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisyyn kehitetty menetelmä. Pakkaa toteutetaan paikkakunnalla tai alueella koko yhteisön voimin. Pakka-mallin mukaisella työllä voidaan tutkimusten mukaan:

  • parantaa ikärajavalvontaa myyntipaikoissa
  • vähentää alaikäisten alkoholin ja nikotiinituotteiden saatavuutta
  • tukea alaikäisten raittiutta ja vaikuttaa asukkaiden asenteisiin alaikäisten juomisesta
  • tiukentaa päihtyneille anniskelua ravintoloissa

Pakan ytimessä saatavuuden sääntely

Pakka-mallissa saatavuuden sääntely tuodaan osaksi ehkäisevää päihdetyötä. Tavoitteena on rajoittaa ikärajavalvottavien tuotteiden eli alkoholin, tupakan ja rahapelien saatavuutta. Saatavuuden sääntelyllä ehkäistään alaikäisille myyntiä ja päihtyneille anniskelua. Sääntelyn perustana ovat lait ja säädökset, jotka Pakka-toiminta muuttaa paikalliseksi toiminnaksi.
Lainsäädäntö Pakka-mallin perustana

Pakka-malli perustuu kunnan eri toimijoiden, viranomaisten ja paikallisen elinkeinon yhteistyölle. Myös kuntalaiset otetaan mukaan toimintaan. Toimijoiden verkostoa ylläpitää Pakka-koordinaattori, joka sovittaa yhteen eri toiminnot. Toimintaa suunnitellaan Pakka-työryhmissä. 
Pakan avaintoimijat
Koordinaattorin tehtävät 
Paikalliset Pakka-työryhmät

Toimintamalli tarjoaa kunnille ja alueille konkreettisia työkaluja päihdehaittojen ehkäisyyn ja vähentämiseen. Mallia voidaan soveltaa erilaisille alueille niiden tarpeiden ja resurssien mukaan. 
Toimivat käytännöt ja työkalut
Pakka-materiaaleja
Pakka-toiminnan aloittaminen

Pakka-toiminnan osa-alueita ovat:

  • työn koordinointi ja suunnitelmallinen yhdessä tekeminen 
  • elinkeinon omavalvonnan sekä vastuullisen myynnin ja anniskelun kehittäminen
  • viranomaisten valvonnan ja lupahallinnon tehostaminen
  • paikallisiin päättäjiin vaikuttaminen
  • nuorten, vanhempien ja muiden kuntalaisten aktivointi
  • toimiva mediayhteistyö

Pakka-toimijat ja osa-alueet: koordinaattori, kunnan toimijat, järjestöt, elinkeino, viranomaiset, poliittiset päättäjät, kansalaiset, media. Yhdessä tekemällä alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaitat vähenevät.

Pakka-toimintamallin osa-alueet ja avaintoimijat

Pakka logo jossa kolme eriväristä viiriä.

Tutustu Pakka-toimintamalliin ja löydä tukea sen hyödyntämiseen verkkokoulusta!

Kirjautuminen verkkokouluun

Ehkäisevän päihdetyön seminaari Ehkäisevää päihdetyötä vai sirkushuveja? - tuloksia työhön, temppuja huveihin 5.11.2019

Esitykset SlideSharessa

Webcast-tallenne seminaarista