Ajallinen muutos haitallisessa pelaamisessa

Vuosina 2015–2019 rahapeliongelman yleisyys ei muuttunut, mutta vuosien 2007 ja 2019 välillä ongelmat lisääntyivät 55–64-vuotiailla. Todennäköisen rahapeliriippuvuuden yleisyydessä ei tapahtunut muutosta vuodesta 2015 vuoteen 2019 eikä vuodesta 2007 vuoteen 2019.

Sekä miesten että naisten rahapelaaminen vähintään riskitasolla (SOGS ≥ 1) väheni vuosien 2015 ja 2019 välillä. Vähintään riskitasolla pelaaminen väheni myös 15–24 ja 45–64-vuotiaiden keskuudessa. Vuosien 2007 ja 2019 välillä riskitasolla pelaaminen väheni miehillä sekä 15–24- ja 35–54-vuotiailla.

Rahapeliongelmamittareiden (SOGS ja PGSI) yksittäisten kysymysten avulla voidaan saada viitteitä myös erilaisista pelaamiseen liittyvistä taloudellisista haitoista, tunne-elämän haitoista, terveyshaitoista ja ihmissuhdehaitoista sekä työhön tai opiskeluun liittyviin haitoista.

Koetuissa taloudellisissa rahapelihaitoissa havaittiin vain vähäisiä muutoksia. Rahan lainaaminen tai omaisuuden myyminen pelaamisen rahoittamiseksi kuitenkin yleistyi hieman vuosien 2011 ja 2019 välillä.

Aiottua suuremmilla summilla pelaaminen väheni vuosien 2015 ja 2019 välillä. Vastaajien kokema syyllisyys pelaamisesta on kuitenkin lisääntynyt vuosien 2007 ja 2019 välillä. Rahapelaamiseen liittyvissä terveyshaitoissa sekä työhön ja opiskeluun liittyvissä haitoissa ei havaittu muutoksia. Ihmissuhdehaittoja tarkasteltaessa havaittiin, että rahankäytöstään tai pelaamisestaan kritiikkiä saaneiden osuus pieneni vuosien 2015 ja 2019 välillä, mutta myös vuosien 2007 ja 2019 välillä.