Fetma

Utvecklingen av fetma påverkas av individuella och samhälleliga faktorer. Finländarnas levnadsstandard har stigit och levnadsvanorna har förändrats. Vår livsmiljö har teknologiserats och förändrats på så sätt att den lätt orsakar fetma, dvs. den har blivit "obesogen". 

Passiv och sittande livsstil, för lite motion, energirik mat samt stora portions- och förpackningsstorlekar ökar risken för fetma. Utvecklingen av fetma påverkas också av många psykologiska, sociala, kulturella och ekonomiska faktorer.

Människan är överviktig eller fet när viktindexet är 25 kg/m² eller mer. Människan är fet när viktindexet är 30 kg/m² eller mer.

Fetma kan också klassificeras enligt midjemåttet. För män är gränsen minst 100 cm runt midjan, för kvinnor minst 90 cm. Fetma hos barn och unga kan klassificeras med hjälp av längdvikt eller ett viktindex som motsvarar de vuxnas viktindex (ISO-BMI).

Fetma och övervikt i Finland

I Finland är 17 procent av flickorna i åldern 2–6 år och 27 procent av pojkarna åtminstone överviktiga. Av flickorna i samma ålder är 4 procent och av pojkarna 8 procent feta.

Bland unga vuxna under 30 år är 35 procent av kvinnorna och nästan hälften av männen överviktiga. Av kvinnorna i samma ålder är 19 procent och 17 procent av männen feta.

Bland vuxna över 30 år är 63 procent av kvinnorna och 72 procent av männen överviktiga i Finland. Feta är 28 procent av kvinnorna och 26 procent av männen. Nästan varannan man och kvinna har midjefetma.

Hälsoeffekter av fetma

Fetma ökar risken att insjukna i bl.a. typ 2-diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, astma, sjukdomar i stöd- och rörelseorganen, demens, depression, sömnapné, gikt, gall- och bukspottkörtelsjukdomar samt flera cancersjukdomar. Fetma kan också orsaka menstruationsstörningar, infertilitet och komplikationer under graviditet och förlossning.

Fetma i barndomen är förknippat med förändringar i ämnesomsättningen som utgör riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar, såsom förhöjt blodtryck samt störningar i fett- och sockeromsättningen. Fetma i barndomen ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar i vuxen ålder, men risken minskar betydligt för dem som uppnår normal vikt fram till vuxen ålder.