Kontaktuppgifter

Redaktionen för webbplatsen Ledningen av främjandet av hälsa och välfärd

Elisa Kostiainen
utvecklingschef, temaansvarig
tfn 029 524 8602

Anslaget för hälsofrämjande 

Anni Helldán
utvecklingschef
tfn 029 524 7522

Nätverket En frisk kommun

Tanja Tasala
utvecklingschef
tfn 029 524 8121

Nätverksarbete 

Tuija Ylitörmänen
senior specialist
tfn 029 524 8507

TEAviisari

Kirsi Wiss
projektchef
tfn 029 524 7705
teaviisari(at)thl.fi

Nationella undersökningen om hälsa, välfärd och social- och hälsovården FinSote 

Timo Koskela
specialplanerare
tfn 029 524 6845

e-post: [email protected]

Avdelningar och enheter som anknyter till temat främjande av hälsa