Tieto ja toimintamallit

Tilastokuvaaja, laskin ja kynä.

Tieto tukee päätöksentekoa ja toimintaa. Tiedon avulla voidaan puuttua ongelmiin, ehkäistä niiden syntyä sekä edistää hyvinvointia ja terveyttä.

On tärkeää tietää esimerkiksi,

  • miten hyvinvointi ja terveys ovat jakautuneet väestöryhmittäin
  • mitkä tekijät määrittävät hyvinvointia ja terveyttä
  • miten hyvinvointia ja terveyttä edistetään ja kuka sen tekee
  • millaisia vaikutuksia toimenpiteillä on ollut
  • millaisia kokemuksia asukkailla ja henkilöstöllä on
  • millaisilla toimintamalleilla hyvinvointia ja terveyttä voi edistää.

Mistä tietoa löytyy?

Tiedon lähteet voivat olla

  •  valtakunnallisia, esimerkiksi kansalliset rekisterit, vertailutiedot ja väestökyselyt, tai
  • paikallisia, esimerkiksi asiakas-, potilas- ja oppilastietojärjestelmät, kyselyt ja kokemustieto.

Etsi tilastoja ja indikaattoreita suunnittelun ja arvioinnin tueksi

Johtamisessa tarvitaan sekä paikallista että valtakunnallista tietoa

Päivittäisjohtaminen liittyy usein toiminnan toteutumisen seurantaan. Silloin tarvitaan yksityiskohtaista, paikallista tietoa. Tiedon tarve elää, kun toiminta muuttuu.

Pidemmän aikavälin strategisessa johtamisessa ja suunnittelussa tarvitaan valtakunnallista, vertailukelpoista tietoa. Sen avulla nähdään oman alueen tilanne suhteessa muihin vastaavantyyppisiin kuntiin sekä koko Suomen tilanteeseen.

Strategisessa johtamisessa tarvitaan myös paikallisia tietolähteitä. Niistä on apua esimerkiksi silloin, kun linjataan, millaiset resurssit ja toimintatavat tulisi kunnassa olla terveellisten elintapojen edistämiseksi.

Valtakunnalliset ja paikalliset tietolähteet hyvinvointijohtamisessa.
Klikkaa kuva suuremmaksi (pdf 503 kt)

Hyviä toimintamalleja hyvinvointijohtamisen tueksi

THL kehittää uutta HYTE-toimintamallien arviointi -palvelua. Palveluun kootaan kuntien  ja hyvinvointialueiden toimintaan sopivia toimintamalleja, jotka on ensin arvioitu systemaattisesti. Toimintamallit liittyvät hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseen.

Pilottina on jo arvioitu esimerkiksi mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennuksen ja ehkäisevän päihdetyön mallit. Hyte-toimintamallien arviointi -osiosta voit lisäksi lukea, miten arviointiprosessi etenee ja mitkä ovat arvioinnin kriteerit.

HYTE-toimintamallien arviointi

Hyvinvointia tukeva toiminta helposti löydettäväksi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte) palvelukonseptissa kuvataan toimintamalli, jonka avulla hyvinvointialueen asiakkaat ja ammattilaiset löytävät helposti alueen kuntien ja kolmannen sektorin hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä, pärjäävyyttä, terveyttä ja osallisuutta edistävät palvelut ja toiminnot. 

Kehittämistyö on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. Hankkeessa kehitetään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalleja tukevia digitaalisia ratkaisuja, palveluita ja toimintoja. THL vastaa kansallisen kehittämistyön koordinoinnista.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelukonsepti

Katso myös