Kansallinen tuki ja verkostot

Viestivä ryhmä

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kansallisesti tärkeä tavoite. Hallitusohjelman tavoitteeksi on kirjattu hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä eriarvoisuuden vähentäminen. Näihin pyritään mm. hyvinvointitaloutta edistämällä, päätösten vaikutusten ennakkoarviointia lisäämällä ja köyhyyttä ja osattomuutta vähentämällä.

Laissa määritellään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävät kunnissa. Lisäksi valtio ohjaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä suosituksilla ja ohjelmilla sekä resurssien kohdentamisella.

Valtioneuvoston periaatepäätös hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisestä linjaa toimia vuoteen 2030 saakka. Tavoitteena on turvata ihmisille kestävä hyvinvointi kaikissa elämänvaiheissa.
Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen 2030: Valtioneuvoston periaatepäätös
Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen 2030: Toimeenpanosuunnitelma

Kansanterveyden neuvottelukunta tukee laaja-alaisesti toimenpiteitä hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi yhteiskunnan eri osa-alueilla.
Lue lisää kansanterveyden neuvottelukunnan toiminnastä (STM)
Kansanterveyden neuvottelukunnan infograafisarja hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisestä

Organisaatiot voivat hakea hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen hankkeiden toteuttamiseen terveyden edistämisen määrärahaa.
Lue lisää terveyden edistämisen määrärahasta

Hyödynnä verkostojen tarjoama tuki

Verkostot tarjoavat tietoa ja vertaistukea hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen kunnissa ja alueilla. THL koordinoi alueellisten hyte-toimijoiden verkostoa ja Terve Kunta -verkostoa. Verkostojen toiminnasta löydät lisätietoa täältä:
Terve Kunta -verkosto
Muut verkostot

Hyte-oppimisverkosto

HYTE-verkostokirje kertoo alan ajankohtaisista asioista. Liity HYTE-OPPIMISVERKOSTO -sähköpostilistalle, niin saat säännöllisesti ajankohtaista hyte-tietoa.
Lue lisää HYTE-oppimisverkostosta

Verkkokoulut

Hyte-treffit

Kuntaliitto ja THL järjestävät avoimia verkkotapaamisia kuntien hyte-koordinaattoreille ja muille hyte-työn tekijöille.
Lue lisää Hyte-treffeistä (Kuntaliitto)