Yhdenvertaisuuden edistäminen

Ihmiset kävelyllä auringonlaskussa pitkospuilla.

Yhdenvertaisessa kunnassa kaikki ovat samanarvoisessa asemassa. Tämä tarkoittaa sitä, että kunnan toiminta ja palvelut ovat kaikille yhdenvertaisia riippumatta henkilön 

 • sukupuolesta
 • iästä
 • etnisestä tai kansallisesta alkuperästä
 • kansalaisuudesta
 • kielestä
 • uskonnosta ja vakaumuksesta
 • mielipiteestä
 • vammasta
 • terveydentilasta
 • seksuaalisesta suuntautumisesta
 • muusta henkilöön liittyvästä tekijästä. 

Tällä sivustolla yhdenvertaisuus ymmärretään yhtä laajasti kuin perustuslaissa, eli yhdenvertaisuuden edistäminen kattaa myös sukupuolten tasa-arvon edistämisen. Tämä sivusto keskittyy toiminnallisen, eli kunnan palvelujen ja toiminnan yhdenvertaisuuden edistämiseen.

Kunnan yhdenvertaisuustyö edistää kaikkien asukkaiden hyvinvointia. Yhdenvertainen tapa toimia parantaa asukkaiden mahdollisuuksia saada palveluita, osallistua ja vaikuttaa toimintaan sekä lisää turvallisuutta.

Yhdenvertaisuuden edistäminen ehkäisee syrjintää ja poistaa syrjinnästä johtuvaa eriarvoisuutta. Kunnan palvelut ja toiminta ovat laadukkaita ja vaikuttavia, kun kunnassa huomioidaan erilaiset tarpeet ja kunnioitetaan moninaisuutta. 

Kunnan kaiken toiminnan tulee olla yhdenvertaista

Yhdenvertaisuus on huomioitava:

 • asioiden valmistelussa, päätöksenteossa, hallintotoiminnassa ja -tavoissa
 • johtamisessa, tulosohjauksessa ja tulossopimuksissa
 • taloussuunnittelussa, strategisessa suunnittelussa ja tiedotuksessa.

Kunnan täytyy varata yhdenvertaisuuden edistämiselle riittävät resurssit ja vahvistaa henkilöstön yhdenvertaisuusosaamista esimerkiksi koulutuksilla.

Mitä kunnan yhdenvertaisuustyö tarkoittaa käytännössä?

Yhdenvertaisuuden edistäminen vaatii havahtumista ja aktiivisia toimia. Kunnassa saattaa äkkiä katsottuna olla kaikki kunnossa. Kunnan toimintojen ja palvelujen lähempi tarkastelu tuo usein esiin kehittämiskohtia. 

Tämän vuoksi kunnan tulee 

 • arvioida toimintansa yhdenvertaisuutta
 • laatia ja toimeenpanna suunnitelma yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi.

Yhdenvertaisuussuunnittelu ja -arviointi ohjaavat katsomaan tuttuja palveluita, prosesseja ja ympäristöjä uusin silmin, tunnistamaan syrjintää sekä ryhtymään tarvittaviin toimiin. Syrjintää ei ole aina helppo tunnistaa, se voi olla joko välitöntä tai välillistä.

Välitöntä syrjintää on se, kun ihmistä kohdellaan jonkin hänen henkilökohtaisen ominaisuutensa takia huonommin kuin jotakuta toista samanlaisessa tilanteessa, esimerkiksi samaa sukupuolta olevielle vanhemmille ei tarjota samoja palveluja, kuin muille vanhemmille.

Välillistä syrjintää on puolestaan se, sitä, että näennäisesti neutraali sääntö, peruste tai käytäntö saattaa jonkun henkilön muita epäedullisempaan asemaan henkilökohtaisen ominaisuuden perusteella. Välillistä syrjintää on esimerkiksi se, kun palvelu on järjestetty niin, että se ei ole aidosti kaikkien kuntalaisten saavutettavissa, esimerkiksi palvelu on tarjolla vain sähköisenä. 

Yhdenvertaisuuslaki velvoittaa kuntaa yhdenvertaisuuden arviointiin ja suunnitteluun viranomaisina, palvelujen tarjoajina, koulutuksen järjestäjinä ja työnantajina. 

Tässä osiossa

YHTA-sähköpostilistalle liittymällä saat kuntien ja alueiden yhdenvertaisuustyöhön liittyvää ajankohtaisista tietoa. Liittyessäsi saat myös kutsut listan tilaajille järjestetyille YHTA-treffeille, jossa keskustellaan ja jaetaan vertaistukea ajankohtaisista teemoista liittyen yhdenvertaisuuden edistämiseen kunnissa.

Lue lisää ja liity listalle!