Tuberkuloosin torjunnan asiantuntijaryhmä

Tuberkuloosin torjunnan kansallisen asiantuntijatyöryhmän tehtävänä on raportoida vuosittain Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle Tuberkuloosin torjuntaohjelman toteuttamisesta, ajankohtaisesta tuberkuloositilanteesta sekä kansainvälisestä yhteistyöstä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tekee tarvittaessa sosiaali- ja terveysministeriölle ehdotuksen siitä, mihin toimenpiteisiin raportti antaa aiheen.

Toimikausi

2021-2023

Puheenjohtaja

Hanna Soini, THL

Jäsenet

Sanna lsosomppi, Helsingin kaupunki
Satu Kekomäki, HUS/Uusi lastensairaala
Irmeli Lindström, TTL
Iiris Rajalahti, PSHP/Keuhkoklinikka
Eeva Ruotsalainen, HUS/tnfektioklinikka
Elina Saarela, OYS/lnfektioklinikka
Tuula Vasankari, Filhaja TY/keuhkoklinikka 

Sihteeri

Taru Miller, THL