Kliinisen mikrobiologian laboratorioiden toimilupatyöryhmä

Kansallisen kliinisen mikrobiologian laboratorioiden toimilupatyöryhmä on THL:n pääjohtajan asettama työryhmä. Sen tehtävänä on 

 • arvioida tartuntatautilain (1227/2017) 18§:ssä laboratorioille asettamat edellytykset tehdä tartuntatautilain vastustamistyössä tarvittavia laboratoriotutkimuksia
 • antaa aluehallintovirastoille niiden THL:lta em. asiasta pyytämät lausunnot
 • kehittää ja ylläpitää lausuntojen antamisen tueksi tarvittavaa tiedonhallintajärjestelmää ja sen tietosisältöä
 • ottaa kantaa tartuntatautien laboratoriotutkimusten laadunarvioinnista tehtävien selvitysten mahdollisesti aiheuttamiin kysymyksiin

Toimikausi

Nykyisen työryhmän toimikausi on 1.6.2024–31.12.2024.

Työryhmän kokoukset

Työryhmä kokoontuu syyskaudella 2024 tarpeen mukaan. Syyskauden alustavat kokouspäivät ovat:

 • 30.8.2024
 • 27.9.2024
 • 25.10.2024
 • 29.11.2024
 • 13.12.2024

Hakemuslomakkeet liitteineen tulee toimittaa oman alueen aluehallintovirastoon viimeistään viikkoa ennen kokousta. 

Työryhmän jäsenet

Puheenjohtaja

Mikko Floréen, Etelä-Suomen AVI

Varapuheenjohtaja

Saara Salmenlinna, THL

Jäsenet

 • Jukka Eskelinen, Länsi- ja Sisä-Suomen AVI
 • Pasi Hirvikoski, Pohjois-Suomen AVI
 • Pauli Kamsula, Lounais-Suomen AVI
 • Ritva Koponen, Pohjois-Suomen AVI (varajäsen)
 • Satu Parviainen, Etelä-Suomen AVI (varajäsen)
 • Laura Nokela, Valvira
 • Saara Vallivaara, Valvira (varajäsen)
 • Jaana Kauppila, Seinäjoen keskussairaala
 • Satu Kurkela, HUS Diagnostiikkakeskus
 • Susanna Lukinmaa-Åberg, Fimlab
 • Joanna Peltola, NordLab
 • Maija Toropainen, THL (asiantuntijasihteeri)
 • Sari Enckell, THL (tekninen sihteeri)
 • Esko Kettunen, THL (tekninen sihteeri)

Yhteystiedot

Asiantuntijalausuntoihin liittyvät yhteydenotot:

Maija Toropainen
Erityisasiantuntija
Toimilupatyöryhmän asiantuntijasihteeri
THL
puh. 029 524 8873
[email protected]

Tekniset kysymykset:

Sari Enckell
Palvelukoordinaattori
Toimilupatyöryhmän tekninen sihteeri
THL
puh. 029 524 8689
[email protected]