Kliinisen mikrobiologian laboratorioiden toimilupatyöryhmä

Kansallisen kliinisen mikrobiologian laboratorioiden toimilupatyöryhmä on THL:n pääjohtajan asettama työryhmä. Sen tehtävänä on 

 • arvioida tartuntatautilain (1227/2017) 18§:ssä laboratorioille asettamat edellytykset tehdä tartuntatautilain vastustamistyössä tarvittavia laboratoriotutkimuksia
 • antaa aluehallintovirastoille niiden THL:lta em. asiasta pyytämät lausunnot
 • kehittää ja ylläpitää lausuntojen antamisen tueksi tarvittavaa tiedonhallintajärjestelmää ja sen tietosisältöä
 • ottaa kantaa tartuntatautien laboratoriotutkimusten laadunarvioinnista tehtävien selvitysten mahdollisesti aiheuttamiin kysymyksiin

THL:n pääjohtaja nimittää toimilupatyöryhmän jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Tämänhetkisen työryhmän toimikausi on 1.6.2021–31.5.2024.

Työryhmän kokoukset

Työryhmä kokoontuu kevätkaudella 2024 tarpeen mukaan. Kevätkauden kokoukset on suunniteltu pidettäväksi seuraavasti:

 • 26.1.2024
 • 23.2.2024
 • 22.3.2024
 • 19.4.2024
 • 17.5.2024

Hakemukset tulee toimittaa oman alueen aluehallintovirastoon viimeistään viikkoa ennen kokousta. 

Työryhmän jäsenet

 • Jaana Vuopio, tutkimusprofessori, THL (puheenjohtaja)
 • Mikko Floréen, terveydenhuoltoyksikön päällikkö, Etelä-Suomen aluehallintovirasto (varapuheenjohtaja, aluehallintovirastojen edustaja)
 • Jukka Eskelinen, ylitarkastaja, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (aluehallintovirastojen edustaja)
 • Pauli Kamsula, terveydenhuollon ylitarkastaja, Lounais-Suomen aluehallintovirasto (aluehallintovirastojen edustaja)
 • Satu Parviainen, terveydenhuollon ylitarkastaja, Etelä-Suomen aluehallintovirasto (varajäsen)
 • Laura Nokela, ylitarkastaja, Valvira
 • Eine Oinas-Soudunsaari, ylitarkastaja, Valvira (varajäsen)
 • Jaana Kauppila, ylilääkäri, Seinäjoen keskussairaala (asiantuntijajäsen)
 • Maija Lappalainen, ylilääkäri, HUSLAB (asiantuntijajäsen)
 • Salla Kiiskinen, sairaalamikrobiologi, HUSLAB (asiantuntijajäsen)
 • Päivi Suomala, sairaalamikrobiologi, ISLAB (asiantuntijajäsen)
 • Maija Toropainen, erityisasiantuntija, THL (asiantuntijasihteeri)
 • Sari Enckell, palvelukoordinaattori, THL (tekninen sihteeri)
 • Esko Kettunen, tutkimusanalyytikko, THL (tekninen sihteeri)

Yhteystiedot

Asiantuntijalausuntoihin liittyvät yhteydenotot:

Maija Toropainen
Erityisasiantuntija
Toimilupatyöryhmän asiantuntijasihteeri
THL
puh. 029 524 8873
[email protected]

Tekniset kysymykset:

Sari Enckell
Palvelukoordinaattori
Toimilupatyöryhmän tekninen sihteeri
THL
puh. 029 524 8689
[email protected]