Nationell expertgrupp för vaccinationsfrågor KRAR

Den nationella expertgruppen för vaccinationsfrågor KRAR är en arbetsgrupp tillsatt av THL:s generaldirektör. Dess uppgift är att

  • följa med den internationella utvecklingen inom vaccinbranschen och i synnerhet inom vaccinationsprogram
  • bereda THL:s förslag till social- och hälsovårdsministeriet om utveckling av det nationella vaccinationsprogrammet
  • bereda THL:s rekommendationer om användningen av vacciner som inte ingår i det nationella vaccinationsprogrammet.

THL:s generaldirektör utser medlemmarna i KRAR för tre år åt gången. Den nuvarande arbetsgruppens verksamhetsperiod är 1.9.2023–31.8.2026.

KRARs sammansättning

Ordförande

Kirsi Valtonen, Allmänläkare i Finland ry

Medlemmar

Kari Auranen, Åbo universitet
Maija Lappalainen, Kliinisen mikrobiologian erikoislääkäriyhdistys ry
Veikko Launis, Åbo universitet
Timi Martelius, Finlands Infektionsläkare rf
Seppo Meri, Helsingfors universitet
Riitta Niittyvuopio, FIMEA
Aija Saarinen, Finlands Hälsovårdarförbund FHVF rf
Terhi Tapiainen, Barnläkarföreningen i Finland ry
Maarit Wuorela, Åbo universitet
Otto Helve, THL
Merit Melin, THL
Hanna Nohynek, THL
Lauri Sääksvuori, THL
Anniina Virkku, THL
Mia Kontio, THL, gruppens sekreterare

Avsnittets innehåll