Sairaalainfektio-ohjelma SIRO

Hoitoon liittyvien infektioiden jatkuva seuranta (SIRO) auttaa sairaaloita ehkäisemään hoitoon liittyviä infektioita. 

Kansallisen seurannan kautta THL kehittää infektioiden seurantaa ja kokoaa tietoa niiden esiintymisestä osallistuvissa sairaaloissa. Seurantaan osallistuvat sairaalat voivat verrata omia esiintyvyyslukujaan muiden sairaaloiden vastaaviin.

Sairaaloita edustavat henkilöt, jotka vastaavat sairaaloiden käytännön torjuntatyöstä. Edustajiin kuuluu eri ammattiryhmien henkilöitä: hygieniahoitajia, infektiolääkäreitä, kliinisiä mikrobiologeja, sairaalamikrobiologeja ja kirurgeja.

Seurannan tavoitteet

 • hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisy
 • seurannan ja siihen liittyvän palautteen kehittäminen
 • yhteiset määritelmät ja menetelmät seurantaan
 • esiintyvyyslukuja sairaaloiden käyttöön
 • yhteisiä torjuntaohjeita ja suosituksia
 • hoitoon liittyvien infektioiden epidemiaselvitykset
 • koulutus
 • tutkimus

Seurattavat infektiot ja tutkimukset 

1. Veriviljelypositiiviset sairaalainfektiot

 • seuranta käynnistyi syyskuussa 1998
 • mukana sairaalan kaikki osastot
 • hygieniahoitajat etsivät tapaukset mikrobiologian laboratorioiden veriviljelyvastauksista
 • esiintyvyys osastoittain ja erikoisaloittain
 • potilasryhmät ja altistavat tekijät, muun muassa keskuslaskimokatetrit 
 • aiheuttajat ja niiden mikrobilääkeherkkyys

2. Leikkausalueen infektiot

 • seuranta käynnistyi tammikuussa 1999: koronaarikirurgia, lonkan tai polven tekonivelet ja reisiluun yläosan murtumat
 • seuranta käynnistyi tammikuussa 2003: keisarinleikkaus, rintarauhaskirurgia, umpilisäkkeen- ja kohdunpoistot
 • seuranta käynnistyi vuonna 2008: laminektomia ja selkäranganluudutusleikkaukset
 • esiintyvyys toimenpideryhmittäin ja riskiluokittain
 • aiheuttajat ja niiden mikrobilääkeherkkyys

3. Prevalenssitutkimukset

 • poikkileikkaustutkimus hoitoon liittyvien infektioiden esiintyvyydestä tiettynä hetkenä otoksessa Suomen sairaaloita
 • vuonna 2005 kaikki somaattiset erikoisalat paitsi lastentaudit (30 sairaalaa)
 • vuosina 2008–2009 toistettu tutkimus kaikissa vastasyntyneiden teho- ja valvontayksiköissä (24 yksikköä)
 • vuonna 2011 Euroopan prevalenssitutkimus (59 sairaalaa)
 • vuonna 2016 Euroopan prevalenssitutkimus (50 sairaalaa)
 • vuonna 2017 Euroopan pitkäaikaishoitolaitosten prevalenssitutkimus (175 toimintayksikköä)
 • vuonna 2022 Euroopan prevalenssitutkimus (41 sairaalaa)

4. Clostridioides difficile -infektiot

 • seuranta käynnistyi syyskuussa 2008
 • mukana sairaalan kaikki osastot
 • hygieniahoitajat etsivät tapaukset mikrobiologian laboratorioiden vastauksista
 • yleinen ilmaantuvuus, sairaalailmaantuvuus ja tulovallitsevuus
 • vakavat tautitapaukset ja epidemiat

5. Torjuntatoimintakysely

 • kyselytutkimus akuuttisairaaloiden hoitoon liittyvien infektioiden seuranta- ja torjuntamenetelmistä sekä infektioasiantuntijoiden määrästä
 • vuosittain 2018 alkaen
 • aiemmat kartoitukset vuosina 2000, 2008 ja 2015

Tässä osiossa