Seurantakäsikirjat ja -raportit akuuttisairaaloille

Erikoissairaanhoidon toimintayksikkö voi osallistua THL:n koordinoimaan hoitoon liittyvien infektioiden jatkuvaan ilmaantuvuusseurantaan toimintansa luonteen edellyttämällä tavalla (tartuntatautilaki 17 § ja 36 § ). 

Toimintayksikkö voi valita yhden tai useamman infektiotyypin ja/tai kirurgisen toimenpideryhmän: 

  • Veriviljelypositiivisten infektioiden seurannassa voi seurata kaikkia aiheuttajamikrobeja tai vain Staphylococcus aureusta
  • Clostridioides difficile -infektioiden seurannassa voi seurata kaikkia sairaalassa todettuja Clostridioides difficile -infektioita tai vain niitä, jotka liittyvät omaan sairaalaan. 
  • Leikkausalueen infektioiden seurannassa voi valita yhden tai useamman kahdeksasta kirurgisesta toimenpideryhmästä. 

Seurantakäsikirjat 

Seurantaraportit

Raportit on tehty yhteenvetotietokannasta, joka koostuu kaikkien seurantaan osallistuvien sairaaloiden seurantatiedoista. Sairaalat voivat verrata omia esiintymislukujaan näiden muiden sairaaloiden seurantatietoihin.. 

Yksittäisen sairaalan tuloksia esittäviin raportteihin pääsevät vain osallistuvan sairaalan sovitut infektiotiimin jäsenet. Tulosten käytöstä sairaalassa päättää sairaala itse.