Hoitoon liittyvien infektioiden seuranta

Hoitoon liittyvällä infektiolla (aiemmin sairaalainfektio) tarkoitetaan infektiota, joka

  • ilmaantuu terveyden- tai sosiaalihuollon toimintayksikössä annetun hoidon aikana tai
  • liittyy siellä tehtyyn toimenpiteeseen.  

Suomessa hoitoon liittyviä infektioita esiintyy vuosittain noin 100 000, joista puolet sairaaloissa ja puolet pitkäaikaishoidossa. 

Hoitoon liittyvät infektiot 

Sairaalainfektio-ohjelma SIRO

Hoitoon liittyviä infektioita seurataan Suomessa valtakunnallisesti sairaalainfektio-ohjelmassa (SIRO). Ohjelma on toiminut vuodesta 1999 lähtien. 

SIRO-ohjelmaan osallistuvat tällä hetkellä kaikki suomalaiset yliopistosairaalat ja osa muista sairaaloista. Ohjelmassa seurataan niitä hoitoon liittyviä infektiota, joilla on huomattava kansanterveydellinen merkitys.

Sairaalainfektio-ohjelma SIRO

Julkaisuja hoitoon liittyvistä infektioista

Tälle sivulle on koottu väitöskirjoja ja keskeisiä suomenkielisiä artikkeleita hoitoon liittyvistä infektioista.
Julkaisuja hoitoon liittyvistä infektioista