Koronavirus ja tukostaipumus

Perinnöllinen tai hankittu tukosalttius ei lisää riskiä sairastua vakavaan koronavirusinfektioon. 

Koronavirusinfektioon liittyy kuitenkin muita hengitystietulehduksia suurempi riski laskimotukoksiin, sillä koronavirusinfektio aktivoi hyytymisjärjestelmää. Tämä tulee erityisesti huomioida silloin, kun henkilöllä on jo valmiiksi kohonnut riski verisuonitukoksille. 

Varsinaisen tukosalttiuden lisäksi tukoksen riskiä lisäävät esimerkiksi

 • diabetes, syöpä ja verisuonisairaudet, kuten aiemmin sairastettu ylä- tai alaraajan laskimotukos tai keuhkoembolia
 • vaikea tulehduksellinen sairaus (esim. reuma, tulehdukselliset suolistosairaudet)
 • yli 60 vuoden ikä
 • ylipaino
 • suuren leikkauksen jälkitila
 • kipsihoito
 • raskaus ja lapsivuodeaika
 • ehkäisytablettien ja hormonikorvaushoidon käyttö
 • kuivuminen ja yli kolme vuorokautta jatkunut liikkumattomuus

Jos henkilöllä on aiemmin ollut ylä- tai alaraajan laskimotukos tai keuhkoembolia, tai hänellä on useampi kuin yksi muista edellä mainituista tukosriskiä lisäävistä tekijöistä ja hän sairastuu kuumeiseen koronavirusinfektioon, hänen kannattaa olla yhteydessä hoitavaan lääkäriin. Lääkäri arvioi yksilöllisesti, tarvitseeko henkilö infektion vuoksi laskimotukoksia ehkäisevää lääkitystä.

Koronainfektion aikana tukosriskiä voi pienentää 

 • huolehtimalla riittävästä juomisesta
 • vaihtamalla asentoa
 • liikuttelemalla alaraajoja
 • olemalla voinnin mukaan pystyssä
 • liikkumalla sisällä
 • käyttämällä tukisukkia vuodelevon aikana, jos sellaiset on ja niitä on muutenkin käyttänyt tukosten ehkäisyyn.