Coronaviruset och trombosbenägenhet

Ärftlig eller förvärvad trombosbenägenhet ökar inte risken för att insjukna i en allvarlig coronavirusinfektion.

En coronavirusinfektion medför dock en större risk för ventromboser än andra luftvägsinfektioner, eftersom en coronavirusinfektion aktiverar koagulationssystemet. Detta ska särskilt beaktas när en person redan har en förhöjd risk för blodproppar.

Utöver den egentliga trombosbenägenheten förhöjs risken för trombos av till exempel

 • diabetes, cancer och kärlsjukdomar, såsom ventrombos i övre eller nedre extremiteten eller lungemboli
 • svår inflammatorisk sjukdom (t.ex. reumatism, inflammatoriska tarmsjukdomar)
 • ålder över 60 år
 • övervikt
 • följdtillstånd efter stor operation
 • gipsbehandling
 • graviditet och barnsängstid
 • användning av preventivtabletter och hormonersättningsbehandling
 • uttorkning och orörlighet som varat över tre dygn

Om personen tidigare har haft ventrombos eller lungemboli i en övre eller nedre extremitet eller om han eller hon har fler än en av de ovan nämnda faktorerna som ökar risken för trombos och insjuknar i en coronavirusinfektion med feber, lönar det sig att kontakta den behandlande läkaren. Läkaren bedömer individuellt om personen på grund av infektionen behöver läkemedel som förebygger ventromboser.

Under en coronainfektion kan man minska på risken för trombos

 • genom att dricka tillräckligt
 • genom att byta ställning
 • genom att röra på benen och fötterna
 • genom att vara upprätt enligt förmåga
 • genom att röra sig inomhus
 • genom att använda stödstrumpor under sängperioden, om sådana finns och om de även annars har använts för att förebygga tromboser.