Vainajien käsittelyohjeet varmistetussa tai epäillyssä COVID-19-infektiossa

Päivitetty 14.4.

Näitä ohjeita voidaan soveltaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä, vanhusten ja vammaisten pitkäaikaista hoitoa ja hoivaa tarjoavissa palveluyksiköissä, hautaustoimistoissa ja poliisin kuolemansyyn selvittämiseen liittyvissä tehtävissä.

Tämän hetkisen tiedon mukaan vainajan käsittely, ruumiinavausta lukuun ottamatta, on matalariskin toimintaa. On kuitenkin huomioitava, että mahdolliset vainajaeritteet, myös uloste, voivat olla tartunnanlähteitä. Fyysiseltä kontaktilta on näin ollen suojauduttava.

Kuolinpaikka sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikössä ja huomioitavaa ennen kuljetusta

 • Kun vainajalla on varmistettu COVID-19-infektio tai sitä epäillään, on vainajia käsittelevien henkilöiden oltava perehtyneitä tällaisten vainajien käsittelyyn.
 • Vainajan valmistelussa (kampaaminen, kynnet, siistiminen ja peseminen) on noudatettava tavanomaisia varotoimia ja kosketusvarotoimia sekä pisaravarotoimia, jos on vaara eriteroiskeista: suojakäsineet, nestettä läpäisemätön pitkähihainen suojatakki tai suojatakki ja pitkähihainen muoviesiliina, kirurginen suu-nenäsuojus, suojalasit tai kasvot peittävä visiiri. 
 • Vainajan käärimisestä tai ruumispussiin laittamisesta huolehtivien henkilöiden on käytettävä asianmukaisia suojavarusteita vainajaeritteiltä sekä kontaminoituneilta pinnoilta ja esineiltä suojautumiseksi. Suositellaan käytettävän suojakäsineitä ja pitkähihaista nestettä läpäisemätöntä suojatakkia tai pitkähihaista muoviesiliinaa.
 • Kun käsitellään vainajaa, joka ei ole kääreissä, on vaarana altistua eriteroiskeille. Siksi on syytä käyttää lisäksi kirurgista suu-nenäsuojusta ja suojalaseja tai kasvot peittävää visiiriä.
 • Käytännössä hoitohenkilökunta käyttää vainajaa käsiteltäessä samoja suojavarusteita kuin elävää potilasta hoidettaessa.

Vainajan näyttö omaisille terveydenhuollossa

Henkilökunnan on huolehdittava siitä, että vainajaan koskevat omaiset ja muut hoitohenkilöstöön kuulumattomat saavat opastusta varotoimien noudattamisessa ja suojavarusteiden käyttämisessä. Jos suojavarusteita tai valvovaa henkilökuntaa ei ole riittävästi, on henkilökuntaan kuulumattomien vältettävä fyysistä kontaktia vainajaan.

Kuolinpaikan siivoaminen ja jätteiden hävittäminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuolella kuolleen vainajan siirto kuolinpaikalta säilytystilaan

 • Vainajia käsittelevien henkilöiden tulee etukäteen perehtyä COVID-19-vainajien käsittelyä koskeviin ohjeisiin.
 • Vainajia käsittelevillä henkilöillä, kuten ensihoitohenkilöstöllä ja poliiseilla, tulee olla käytettävissään suojavarusteet.
 • Suora kosketus vainajaan tai vainajaeritteisiin on minimoitava siirron aikana.
 • Suojalakanaan käärittyyn vainajaan koskevien henkilöiden tulee käyttää asianmukaisia suojavarusteita vainajaeritteiltä sekä kontaminoituneilta pinnoilta ja esineiltä suojautumiseksi. 
 • Suositellaan käytettävän suojakäsineitä ja pitkähihaista nestettä läpäisemätöntä suojatakkia tai pitkähihaista muoviesiliinaa. Kun käsitellään vainajaa, joka ei ole kääreissä, on vaarana altistua eriteroiskeille ja on syytä käyttää kirurgista suu-nenäsuojusta ja suojalaseja tai kasvot peittävää visiiriä.

Vainajan säilytys ja hautaamisen tai tuhkaamisen valmistelu

 • Kun vainajaa valmistellaan näyttöä ja/tai hautajaisia varten on noudatettava hyvää käsihygieniaa ja käytettävä asiamukaisia suojavarusteita. 
 • Vainajan valmistelussa (kampaaminen, kynnet, siistiminen ja peseminen) on käytettävä vähimmäissuojavarusteina suojakäsineitä, pitkähihaista nestettä läpäisemätöntä suojatakkia tai pitkähihaista muoviesiliinaa ja suojalaseja tai kasvot peittävää visiiriä. 
 • Vainajan näyttöön osallistuvien omaisten ja muiden henkilöiden on noudatettava hyvää käsihygieniaa ja käytettävä suojavarusteita, jos he koskevat vainajaan. Vähimmäisvarusteina on käytettävä suojakäsineitä ja pitkähihaista suojatakkia. Vainajaan koskevien henkilöiden tulee saada opastusta suojavarusteiden käyttämisessä. Jos varusteita tai valvovaa henkilökuntaa ei ole riittävästi, on näytön aikana vältettävä vainajaan koskemista. 
 • Vainajan näyttöön osallistumista ei suositella yli 70-vuotiaille henkilöille tai muutoin riskiryhmiin kuuluville.
 • Jos vainajalle tehdään ruumiinavaus, on mahdollisuuksien mukaan vältettävä aerosoleja tuottavia toimenpiteitä, esimerkiksi paineilmasahan käyttöä. Jos aerosolien syntyminen on todennäköistä, tulee käyttää asianmukaisia suojavarusteita (FFP3-tyypin hengityksensuojainta).
 • Vainajan balsamointia ei suositella. Jos balsamointi on kuitenkin välttämätöntä, vähimmäisvarusteina tulee käyttää suojakäsineitä ja pitkähihaista nestettä läpäisemätöntä suojatakkia. Kun käsitellään vainajaa, joka ei ole kääreissä, on vaarana altistua eriteroiskeille ja tulisi käyttää kirurgista suu-nenäsuojusta ja suojalaseja tai kasvot peittävää visiiriä.
  • Näiden vaatimusten lisäksi balsamoinnissa on noudatettava toimipaikkakohtaisia turvallisuusohjeita.

Hautaaminen tai tuhkaaminen

Vainajat, joilla on todettu tai joilla epäillään olleen COVID-19, voidaan haudata ja tuhkata tavanomaiseen tapaan. 

Kuolemansyyn selvittäminen ja ruumiinavaus

Lisätietoja ammattilaisille  kuolemansyyn selvittämisestä ja ruumiinavauksista THL:n oikeuslääkintäyksikön sivuilta.

Kuolemansyyn selvittäminen ja ruumiinavaus

Kuolemansyyn selvittäminen ja kuolintodistuksen täyttäminen COVID-19 -infektiotapauksissa