Polion laboratoriotutkimukset

THL tutkii polioepäilytapausten ulostenäytteet, kaikki polioviruskannat ja ulostenäytteistä todetut muut enteroviruskannat. 

THL määrittää lisäksi seeruminäytteistä neutraloivat vasta-aineet polioviruksen serotyypeille 1 ja 3.

 • Tautiluokka: Yleisvaarallinen tartuntatauti
 • Kantakokoelma: Sisältyy tartuntatautirekisterin kantakokoelmaan
 • Lähetettävät näytteet: Kaikki polioviruskannat. Kaikki ulosteesta viljellyt enterovirukset. Ulostenäytteet, jotka on todettu enteroviruspositiivisiksi millä tahansa laboratoriomenetelmällä.

Laboratoriotutkimukset 

 • virusviljely
 • virusisolaatin molekyyligeneettinen tyypitys

Poliovirusten osoitus ja tunnistus perustuu virusviljelyyn, jossa käytetään poliovirukselle spesifistä solulinjaa ja toista solulinjaa, jossa lisääntyvät kaikki enterovirukset. 

Soluviljelmässä kasvava virus tyypitetään molekyylibiologisten menetelmien avulla, jotka ovat reaaliaikainen PCR ja/tai viruksen VP1-kapsidiproteiinin sekvensointi. Käytettävä tyypitysmenetelmä määräytyy WHO:n poliolaboratorio-ohjeistuksen mukaisesti. 

Poliovirusten kohdalla ei riitä, että virus tunnistetaan poliovirukseksi, vaan viruksen alkuperä on selvitettävä. 

Poliovirus voi olla 

 • villi poliovirus (WPV; wild polio virus)
 • oraalisen poliorokotteen (OPV; oral polio vaccine) poliovirus tai 
 • OPV:stä peräisin oleva, pitkään ihmisen suolistossa lisääntynyt, muuntunut rokotevirus (VDPV; vaccine derived poliovirus).

Osana polionvalvontaa THL analysoi mahdolliset poliovirukset myös enteroviruspositiivisista ulostenäytteistä eli tartuntatautiasetuksen mukaisista kantakokoelmanäytteistä. 

Näytteenotto-ohjeet

 • Näyte: ulostenäyte noin 2 g otetaan puhtaaseen purkkiin
 • Näytteenottoajankohta: Kahtena peräkkäisenä päivänä ja kahden ensimmäisen viikon aikana halvausoireiden alusta
 • Ensimmäinen ja toinen ulostenäyte voidaan lähettää joko erikseen heti näytteenottopäivänä tai yhdessä, kun molemmat näytteet on otettu.

Polion näytelähete (pdf 401 kt)   

Täydentävät näytteet

 • Nielunäyte virusviljelyyn mahdollisimman pian oireiden alkamisen jälkeen. 
 • Seerumi  vasta-ainetutkimuksiin taudin alussa ja 2 viikkoa myöhemmin. 
 • Likvori vasta-ainetutkimuksiin samanaikaisesti ensimmäisen seeruminäytteen kanssa.

Pariseerumeista etsitään PV1- ja PV3-vasta-aineiden merkittävää nousua tai laskua. Testi mittaa neutraloivia vasta-aineita. Se ei erottele rokotuksen tai luonnollisen infektion aiheuttamaa vastetta, ei myöskään IgM- ja IgG-vastetta.

Samanaikaisesti otettujen seerumin ja likvorin vasta-ainepitoisuuksien suhde määritetään. Likvorille voidaan tehdä myös virusviljely, vaikka polioviruksen löytyminen likvorista on harvinaista. 

Poliovirusinfektio voidaan joskus poikkeuksellisesti osoittaa myös näihin täydentäviin näytteisiin perustuen, mutta kielteisten tutkimustulosten todistusarvo on vähäinen.

Näytteen pakkaaminen

 • Pakkaa jokainen näyte omaan Minigrip-pussiin imutyynyn kanssa.
 • Pakkaa suljetut pussit mielellään noin +4 asteen kylmäpakkaukseen.
 • Pakkaa kylmäpakkaus keltamustaraidalliseen pahvilaatikkoon.
 • Sulje pahvilaatikon sisään muovipussiin pakatut, täytetyt näytelähetteet.

Näytteen lähetysohjeet

Näytteen lähetysosoite

THL
Asiantuntijamikrobiologia
Virologia/Polio
PL 30
00271 Helsinki

Yhteystiedot

Virologiset näytteet
Puh. 029 524 6116
Sähköposti poliolab(at)thl.fi

Soile Blomqvist
Erikoistutkija
Puh. 029 524 8490

Haider Al-Hello
Erikoistutkija
Puh. 029 524 8369

Tietoa testauslaboratorioista

FINAS ja ILAC MRA akkreditointitunnukset.

THL:n akkreditoitu pätevyysalue
Yksikkö on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T077. Yksikkö on akkreditoitunut standardin SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 mukaisesti ja sen pätevyysalue on nähtävissä FINAS:n verkkosivuilla.

Alihankinta

Sekvensointipalvelut hankittu alihankintana Suomen molekyylilääketieteen instituutista (FIMM).