Rokotukset allergiaepäilyn jälkeen

Rokotteeseen kohdistuva allergiaepäily tai rokottamisen jälkeen ilmaantuneet oireet estävät jatkorokotuksen erittäin harvoin. Oireiden taustojen huolellinen selvittäminen auttaa päättämään jatkorokotuksista.

Selvitä

 • Mitä oireita ilmeni ja missä?
 • Mikä on oireiden luonne ja voimakkuus?
 • Millä aikavälillä rokotuksesta oireet ilmaantuivat?
 • Tarvittiinko hoitoa? Millaista hoitoa annettiin?
 • Miten nopeasti oireet menivät ohi?
 • Monesko rokoteannos oli kyseessä?

Arvioi oireen syy-yhteyttä rokottamiseen

 • Onko rokottamisella ja oireilla ajallinen yhteys?
 • Sopiiko ilmaantunut oire rokotteen aiheuttamaksi? 
 • Onko oireelle muuta vaihtoehtoista selitystä?

 Huomioi rokotettavan terveydentila ja perussairaudet

Joskus on esimerkiksi perussairauden takia erittäin tärkeää jatkaa rokotesarja loppuun tai antaa  tehosteannos. Rokotuspäätös perustuu aina yksilölliseen harkintaan.

Tee riskinarviointi

Vertaa rokottamisen hyötyjä ja mahdollisia haittoja siihen, että henkilö sairastuu tautiin, jonka voisi ehkäistä rokotuksella. 

 • Onko mahdollista, että reaktio uusiutuu seuraavan rokotteen tai annoksen jälkeen?
 • Kuinka todennäköistä on vakavan välittömän allergisen reaktion riski?
 • Kuinka tärkeää on rokotesarjan jatkaminen?

Muista

 • jatkorokotuspäätös on rokote- ja tapahtumakohtainen
 • jatkorokotukset voi yleensä antaa normaalisti
 • rokotukset annetaan tarvittaessa lääkärin valvonnassa ja seuranta-aikaa pidennetään tarvittaessa 1(–2) tuntiin

 Rokotesarja ei saa jäädä perusteettomasti kesken

 • Harkitse hyötyjä ja haittoja huolella.
 • Konsultoi tarvittaessa allergialääkäriä.
 • Jos tärkeä perusrokotesarja on jäämässä kesken, on suositeltavaa, että hoitava lääkäri konsultoi THL:n rokotusturvallisuuslääkäriä. Rokotuspäätös on aina paikallinen ja se tehdään yhdessä rokotettavan henkilön kanssa.

Apua tilanteen arviointiin ja rokotuspäätöksen tekemiseen: