Rokotejääkaapin lämpötilan seuranta

Rokotejääkaapin lämpötilaa on seurattava päivittäin, jotta voidaan varmistaa rokotteiden oikeanlaiset säilytysolosuhteet. 

Vain oikein säilytetty rokote on tehokas. Jokainen on vastuussa rokotteen kylmäketjun säilymisestä.

Lämpötilaa seurataan mittareiden avulla

Lämpötilan seurantaa varten tulee hankkia mittareita, jotka mittaavat lämpötilan vaihtelua eri vuorokauden aikana. 

Jos jääkaapin lämpötila on poikennut ohjelämpötiloista, eikä käytettävissä ole riittävästi tietoa jääkaapin lämpöhistoriasta, rokotteet joudutaan hävittämään varmuuden vuoksi. Rokotteiden arvo on moninkertainen verrattuna lämpötilaseurantaan käytettävien mittareiden hintakustannukseen nähden.

Muista huolehtia myös jääkaapin säännöllisistä huolloista.

Seuranta vaatii maksimi-minimi-lämpötilamittarin

Lämpötilan seurannassa tulee käyttää maksimi-minimi-lämpötilamittaria.

Tavallinen lämpömittari näyttää vain tarkastushetken lämpötilan. Sen perusteella et voi tietää, mitä jääkaapin lämpötiloissa on tapahtunut edellisen tarkistuksen jälkeen.

Ohjeita mittarin asettamiseen:

 • Aseta lämpömittarin anturi lähelle rokotteita, niiden keskelle.
 • Jos rokotteita on useilla hyllyillä, aseta anturi keskimmäiselle hyllylle.
 • Laita mittarin näyttö näkyvään paikkaan jääkaapin kylkeen tai päälle.

Myös jäätymisindikaattoria tulisi käyttää, mieluiten joka hyllyllä.

Lämpötilan kirjaaminen

Varaa jokaiselle jääkaapille oma lämpötilaseurantavihko.
Kirjaa vihkoon:

 • lämpömittarin minimi- ja maksimiarvo työpäivittäin
 • jääkaapin huollot, sulatukset ja pesut
 • poikkeavat tapahtumat.

Kun olet kirjannut minimi-maksimiarvon, nollaa mittari.

Tarkastelemalla vihkoon kirjattuja lämpötiloja voit havaita jääkaapin huoltotarpeen jo ennen kuin laite menee rikki. 

Rokotteiden säilytyslämpötila

Rokotteet säilytetään 2‒8 °C:ssa. Jääkaapin lämpötilan tulisi olla säädetty 5‒6 ºC:een. 

Mitä lähempänä lämpötila on kahta astetta, sitä suurempi on riski, että jääkaappi kylmenee alle nollan ongelmatilanteissa. 

Jäätyminen tuhoaa rokotteet aina.

Jos jääkaappi on ollut liian kylmä, syynä voi olla, että

 • jääkaapin ovi on jäänyt raolleen
 • jääkaapin termostaatti on hajoamassa
 • jääkaappi on liian täynnä rokotteita.

Varmista, että rokotepakkaukset eivät ole hyllyillä liian tiiviisti. Näin ilma pääsee kiertämään, ja lämpö jakautuu tasaisesti.

Estä jääkaapin lämpeneminen 

Tavallisimmat syyt jääkaapin lämpenemiselle ovat raolleen jäänyt ovi tai että jääkaappi ei saa virtaa.

 • Huolehdi huoneesta poistuessasi, että jääkaapin ovi on kiinni ja että jääkaapissa on virta päällä.
 • Varmista teknisin järjestelyin, ettei jääkaapin virtapainiketta saa painettua vahingossa kiinni.
 • Varmista teknisin järjestelyin, ettei jääkaapin virtajohto irtoa pistorasiasta vahingossa.
 • Ohjeista muu henkilökunta, myös siivoojat, ettei sähköjohtoa saa irrottaa pistokkeesta.

Miten jääkaapin lämpötila säädetään?

Vältä termostaatin säätämistä silloin, kun rokotteet ovat jääkaapissa. Jos mahdollista, siirrä rokotteet toiseen jääkaappiin. Varminta on palauttaa rokotteet takaisin jääkaappiin vasta seuraavana työpäivänä, kun olet varmistunut, että lämpötila pysyy säädetyissä rajoissa.  

 • Älä säädä termostaattia, jos et voi tarkistaa jääkaapin lämpötilaa seuraavana päivänä.
 • Aloita lämpötilan säätö mieluiten aamulla, jotta voit seurata lämpötilan muutosta työpäivän aikana.
 • Säädä termostaattia hyvin vähän kerrallaan.
 • Seuraa muutosta muutaman tunnin ajan. Jos lämpötila ei ole vielä kohdallaan, säädä termostaattia vähän lisää ja seuraa muutosta taas muutaman tunnin ajan.
 • Kirjaa ylös lämpötilat tunnin välein jokaisen säädön jälkeen koko työpäivän ajan.
 • Ole erityisen tarkkana, että jääkaappi ei jäähdy liikaa, kun säädät termostaattia kylmemmälle!

Korjatun tai uuden jääkaapin lämpötilan säätäminen

Korjatun tai uuden jääkaapin lämpötila on säädettävä termostaatilla sopivaksi ennen käyttöönottoa.

Seuraa minimi- ja maksimilämpötilaa useita kertoja vähintään kahden vuorokauden ajan. Lämpötilan on pysyttävä annetuissa rajoissa ennen kuin siirrät rokotteet jääkaappiin. 

Kun olet siirtänyt rokotteet jääkaappiin, tarkista työpäivän aikana muutaman kerran, että lämpötila pysyy säädetyissä rajoissa.

Rokotteiden hävittäminen