Rokotteiden vastaanotto ja säilytys

Toimipisteissä, joissa annetaan rokotuksia, tulee olla ohje rokotteiden vastaanottamisesta ja säilytyksestä. Henkilökunta tulee olla perehdytetty.

Rokotteiden vastaanotto

Kun tilaat rokotteita, huolehdi samalla, että joku on vastaanottamassa lähetystä sen saapuessa.

Tarkasta rokotelähetys sairaala-apteekin tai lääkekeskuksen antaman ohjeen mukaan heti sen saavuttua. Tarkista erityisesti, että kylmävaraajat eivät ole kosketuksessa rokotepakkausten kanssa. Jäätyessään rokote menettää tehonsa.

Siirrä saapuneet rokotteet nopeasti jääkaappiin.

Jos havaitset, että kuljetuksen aikana on tapahtunut virhe, siirrä rokotteet jääkaappiin ja ota yhteyttä rokotteet lähettäneeseen sairaala-apteekkiin tai lääkekeskukseen.

Rokotteiden säilyvyys ja säilytysvirheet

Noudata seuraavia sääntöjä rokotteiden säilytyksessä 

Rokotteiden oikea säilytys on jokaisen rokotteita käsittelevän henkilön vastuulla. 

 • Oikea säilytyslämpötila on +2 ‒ +8 °C.
 • Jääkaapissa tulee olla minimi-maksimi-lämpötilamittari.
 • Seuraa ja kirjaa jääkaapin lämpötilat ylös työpäivinä joka aamu, ennen kuin päivän rokotukset aloitetaan.
 • Huolehdi, etteivät rokotteet altistu tarpeettomasti auringolle tai kirkkaalle valolle. 
 • Pidä kylmäsäilytystilat puhtaina.
 • Pidä rokotteet järjestyksessä. 
 • Järjestä rokotteet siten, että vanhimmat erät käytetään ensimmäisinä.
 • Säilytä rokotteet jääkaapin keskihyllyillä, irti takaseinästä.
 • Varmista, että rokotepakkaukset eivät ole hyllyillä liian tiiviisti, jotta ilma pääsee kiertämään ja lämpö jakautuu tasaisesti.
 • Älä säilytä rokotteita jääkaapin ovessa olevissa hyllyissä tai laatikoissa.

Huolehdi, että

 • jääkaapin ovi sulkeutuu kunnolla
 • jääkaapin virtakytkintä ei voi sulkea vahingossa tai että virtajohtoa ei voi irrottaa pistorasiasta vahingossa
 • jääkaappi sulatetaan säännöllisesti, jos siinä ei ole automaattisulatusta 
 • sulatuksen tai huollon aikana rokotteet säilytetään toisessa jääkaapissa tai kylmälaukussa, jossa on jääkaapissa viilennettyjä kylmävaraajia.

Rokotejääkaapin lämpötilan seuranta 

Miten lähetät tai kuljetat rokotteita jääkaapista muualle pistettäväksi?

Kun kuljetat rokotteita muualle, huolehdi siitä, että sinulla on kuljetukseen soveltuvat välineet käytössäsi.

 • Jos lähetät rokotteita, ilmoita vastaanottajalle etukäteen rokotteiden saapumisesta.
 • Kuljeta rokotteet kylmälaukussa.
 • Oikea kuljetuslämpötila on +2 ‒ +8 °C.
 • Huolehdi, että kuljetusaika on mahdollisimman lyhyt.
 • Jäähdytä kylmävaraajat jääkaapissa ja laita ne kuljetuslaatikkoon. 
 • Älä käytä pakkasessa jäädytettyjä kylmävaraajia rokotteiden kuljetuksissa. Riski rokotteiden jäätymiseen on liian suuri.

Jos tarvitset kuljettamiseen liittyviä ohjeita, käänny ensisijaisesti oman kuntasi sairaala-apteekin tai lääkekeskuksen puoleen.