Rokotteiden säilyvyys ja säilytysvirheet

Rokotteiden oikea kuljetus- ja säilytyslämpötila on +2 – +8 astetta. Rokotteiden tehon ja laadun kannalta on tärkeää, että niitä säilytetään ja käsitellään oikein kuljetuksen ja varastoinnin aikana. Useimmat rokotteet eivät sisällä säilytysaineita. 

Rokote menettää tehonsa osittain tai kokonaan, jos sitä säilytetään tai käsitellään väärin. Tehon menetys on pysyvä. 

Rokotteiden herkkyys valolle ja lämmölle vaihtelee valmisteen mukaan. Yleensä eläviä, heikennettyjä taudinaiheuttajia sisältävät rokotteet tuhoutuvat herkemmin kuin tapettuja taudinaiheuttajia, niiden osasia tai toksoideja sisältävät rokotteet. Suojaa rokotteita valolta. Jos esimerkiksi joukkorokotustilanteissa käyttökuntoon saatettuja rokoteannoksia ei anneta heti, peitä valmiiksi vedetyt rokoteruiskut esimerkiksi käsipyyhepaperilla.

Rokotepakkauksessa on viimeinen käyttöpäivämäärä, jonka jälkeen sitä ei saa enää antaa. Vanhentuneen rokotteen tuottamaan suojatehoon ei voi luottaa.

Tehon häviäminen ei lisää rokotteen mahdollisia haittavaikutuksia eikä tee rokotetta vaaralliseksi. Heikkotehoisen tai tehottoman rokotteen käyttö antaa kuitenkin rokotetulle väärän luottamuksen rokotteen antamaan suojaan.

Huolehdi rokotteen säilyvyydestä aina sen antohetkeen asti: 

 • Valmista rokote käyttövalmiiksi vasta juuri ennen rokottamista. 
 • Noudata aseptista työtapaa aina, kun käsittelet rokotteita.

Älä käytä rokotetta, jos

 • epäilet, että rokote on jäätynyt
 • epäilet, että se on menettänyt tehonsa lämpö- tai valoaltistuksen takia
 • epäilet, että rokote on kontaminoitunut eli epäpuhdas
 • rokotepakkaus tai sen sisältö on vaurioitunut
 • rokotteen ulkonäkö poikkeaa pakkausselosteen kuvauksesta.

Jos jälkikäteen herää epäily, että henkilö on saanut rokotteen, jonka teho on voinut olla heikentynyt, hänelle kannattaa antaa varmuuden vuoksi uusi annos.

Miten toimit havaitessasi säilytysvirheen?

Älä käytä rokotteita ennen kuin olet selvittänyt niiden käyttökelpoisuuden.

 • Merkitse kaikki väärälle lämpötilalle altistuneet rokotteet käyttökieltomerkinnällä.
 • Säilytä niitä kylmässä, mutta erillään muista rokotteista.
 • Arvioi kuinka kauan ja missä lämpötilassa rokotteita on säilytetty väärin.
 • Listaa rokotteiden nimet ja annosmäärät selvitystä varten.

Jos kyse on rokotusohjelman rokotteiden virheellisestä säilyttämisestä, ota mahdollisimman pian yhteyttä THL:n rokotelähettämöön puh. 029 524 8333. THL:n rokotelähettämö antaa toimintaohjeet.

Muista kuin kansallisen rokotusohjelman rokotteista saa neuvoa apteekista tai rokotteen valmistajalta.

Rokotteiden hävittäminen