Rokotteiden käsittely oikein

Jokaisen rokotteita käsittelevän on tunnettava perusasiat rokotteiden oikeasta käsittelystä. 

Tässä osiossa

Rokotteiden oikea kuljetus- ja säilytyslämpötila on +2 – +8 astetta. Rokotteiden tehon ja laadun kannalta on tärkeää, että niitä säilytetään ja käsitellään oikein kuljetuksen ja varastoinnin aikana. Jos rokotetta säilytetään tai käsitellään väärin, se menettää tehonsa osittain tai kokonaan. 

Valmistele rokote käyttövalmiiksi pakkauksessa olevan ohjeen mukaan. Noudata aseptista työtapaa rokotteen antamiseen asti.